LOMROG III, feltrapport 4 og 5 - Nordpolen og temperaturmålinger

29-08-2012

Nordpolen og status ved togtleder Christian Marcussen, GEUS. Måling af hav-is temperatur

4. feltrapport:
Nordpolen og status ved togtleder Christian Marcussen, GEUS.
I forbindelse med LOMROG III togtet med den svenske isbryder Oden har en dansk-svensk ekspedition den 22. august kl. 23:43 (dansk tid) nået den geografiske Nordpol.
5. feltrapport:
Temperaturmålinger.
Havis-temperaturen spiller en vigtig rolle for isens smelte- og fryseprocesser, der igen er vigtige at forstå for at beregne udvekslingen af energi mellem ocean og atmosfære.

Læs feltrapporterne
a76.dk/greenland/north/gr_n_expeditions/lomrog_2012/4_felt-rapport.html

a76.dk/greenland/north/gr_n_expeditions/lomrog_2012/5_felt-rapport.html