Danske forskere finder rent drikkevand til vietnameserne

07-08-2012

Drikkevandet som pumpes op fra flodsletten omkring Den Røde Flods i Vietnam er forurenet med det giftige stof arsen. Ny dansk forskning giver nu vietnameserne håb om i fremtiden at kunne undgå det grundvand, som er fyldt med arsen.

Millioner af vietnameseres drikkevand er truet. Grundvand, der pumpes op fra flodsletten under Den Røde Flods deltaområde i Vietnam, indeholder mange steder høje koncentrationer af arsen. Det giftige stof forekommer naturligt i sedimenterne under flodsletten og naturlige geokemiske processer i grundvandssystemet medfører mobilisering af arsen, så det frigives til grundvandet.

Arsen indholdet i grundvandet varierer meget inden for små afstande, og det er derfor vanskeligt for vietnameserne at finde ud af, hvor de skal bore efter vand for at undgå stoffet. Men nu har forskere fra GEUS, i samarbejde med kolleger fra DTU og Vietnam, fundet ud af, at forureningen med arsen er knyttet til områder af deltaet med de yngste sedimenter.

"Ved at analysere sand fra undergrunden forskellige steder på flodsletten har vi fundet ud af, at der er mindst arsenik i det sand, der har været aflejret i længst tid," siger Dieke Postma fra GEUS til Videnskab.dk.

Resultaterne af forskernes arbejde, som netop er publiceret i det internationale tidsskrift Nature Geoscience, giver vietnameserne håb om i fremtiden at kunne finde drikkevand uden alt for meget arsen.

Projektet er støttet økonomisk af DANIDA.

Læs artiklen på videnskab.dk: Danskere finder rent drikkevand til millioner af vietnamesere.
videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/danskere-finder-rent-drikkevand-til-millioner-af-vietnamesere

Artikel i Nature Geoscience: Groundwater arsenic concentrations in Vietnam controlled by sediment age.
www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1540.html

Kontakt

Dieke Postma
Seniorforsker
Geokemi
Telefon91333559