Bedre viden om vurdering af jordskælvsrisiko

20-09-2011

Forsker Peter Voss fra GEUS har modtaget 800.000 kr. til et nordisk forskernetværk om jordskælvsrisiko.

Med 800.000 kr i støtte fra NordForsk skal GEUS i de næste tre år lede et nordisk forskernetværk om jordskælvsrisiko.

"Vi vil udnytte de specialkompetencer indenfor vurdering af jordskælvsrisiko, der er opbygget i de nordiske og baltiske seismologiske forskningsgrupper, så vi kan styrke den faglige viden i hele vores region," siger forsker Peter Voss fra GEUS, som har modtaget bevillingen.

"Jordskælvsrisikoen i vores region går fra at være meget høj i Island til meget lav i de baltiske lande.
Men I takt med at vores samfund bliver mere og mere højteknologisk får vurderinger af jordskælvsrisiko større og større betydning, selv i områder med lav risiko. Og med jordskælvene i New Zealand, Japan og senest i U.S.A. er det tydeligt, at også fjerne jordskælv kan påvirke vores økonomi, og de valg vi og vores virksomheder skal tage," slutter Peter Voss.

Internationalt samarbejde har altid været vigtigt for seismologer, da man ofte skal bruge registreringer af jordskælv fra flere lande for at få et præcist billede af jordskælvsrisikoen i et land. Arbejdet i forskernetværket vil også omfatte uddannelse af unge, og de studerende vil igennem netværket få træning i værktøjer til vurdering af jordskælvsrisiko, så de har de bedste kort på hånden til det globale arbejdsmarked.

NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som bl.a. finansierer nordisk forskningssamarbejde.

Kontakt:
Forsker Peter Voss, GEUS
Tlf: 38 14 25 27
E-mail: pv@geus.dk