UDBUD: Apparat til måling af kornstørrelsesfordeling vha. laser diffraktion - frist 3/11-2011

26-10-2011

1. En beskrivelse af opgaven
GEUS Sedimentlaboratorium udfører kornstørrelsesanalyser til brug for moniterings- og forskningsopgaver mm. Laboratoriet påtænker at anskaffe et instrument, der kan måle kornstørrelsesfordelingen af sediment i intervallet fra 4 mm til 0,2my. Det påtænkte instrument ønskes som en integreret enhed med pc-opkobling og resultatudskrivning med mulighed for en detaljeret og varieret afrapporteringsform. Der lægges vægt på apparats funktionalitet og brugervenlighed, samt at apparatet er ISO/dansk Standard certificeret.

2. Tildelingskriterier
GEUS vil foretage indkøbet på de for GEUS mest fordelagtige vilkår. I vurderingen heraf indgår pris, funktionalitet, integrationsniveau, certificering (ISO/Dansk Standard), garantiperiode og indeholdt service. Der vil tillige blive lagt vægt på referencer og udbyders erfaringer med en tilsvarende opgave.

3. Krav til tilbudsgiveren
Afgivne tilbud skal for at komme i betragtning påtegnes journalnummer GEUS-519-00007. GEUS indgår aftaler på de for offentlige institutioner og myndigheder sædvanlige vilkår, herunder tro- og love erklæring i forhold til gæld til det offentlige etc.

4. Kontaktperson mv.
Kontaktperson: Ingerlise Nørgaard tlf.38 14 29 14.
Tilbud skal sendes pr e-mail til geus@geus.dk
Journal nummer påføres i overskriften.

5. Tidsfrist
Tilbud skal være GEUS i hænde senest den 3. november kl. 12.
Tilbud modtages på dansk og engelsk