Nyt projekt skal bane vej for den grønne jordvarme

23-03-2011

Et nyt projekt skal tilvejebringe mere viden om og værktøjer til at udnytte energien i jordvarmeboringer. Projektet har fokus på opvarmning og afkøling af bygninger samt lagring af energi i jorden.

Et nyt projekt skal tilvejebringe mere viden om og værktøjer til at udnytte energien i jordvarmeboringer, hvor man henter varmen op fra huller, som er boret ned i jorden til 100-300 meters dybde. Varmen optages i en væske, som cirkulerer i et lukket kredsløb i borehullet, og varmen afgives i en varmepumpe ved jordoverfladen.

Metoden har et stort potentiale for at reducere CO2 udledningen til atmosfæren, men brugen af den i Danmark er begrænset sammenlignet med vores nabolande Tyskland og Sverige. Der er mangel på viden og erfaring, og projektets formål er at bane vej for en større anvendelse af teknologien ved at tilvejebringe viden, værktøjer og best practice for planlægning og design af installationer.

Projektet, som har fokus på opvarmning og afkøling af bygninger samt lagring af energi i jorden, skal indsamle oplysninger om danske jordarters termiske egenskaber og varmestrømningerne i de øverste 300 meter. Og forskerne vil i denne forbindelse opbygge en offentlig tilgængelig database med blandt andet geotermiske egenskaber af jord og materialer samt øvrige resultater frembragt i projektet . Endvidere skal forskerne undersøge boremetoder og forseglingsteknikker og vurdere designet af eksisterende systemer med henblik på at optimere teknikken.

Endelig skal projektet vurdere grundvands- og varmestrømning samt energibalancen i jorden både med henblik på at skåne miljøet mest muligt og på etablering af rentable og optimalt fungerende anlæg. Der vil blive udviklet undervisningstilbud i brug af teknikken samt udarbejdet input til administrationen af f.eks. tilladelser og tilsyn, og samspillet med blandt andet eksisterende varmeforsyningsplaner og vandindvindinger vil blive undersøgt.

Projektet som ledes af GEUS, støttes af Energistyrelsens Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Projekttitel:
Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice.

Partnere:
GEUS
VIA University College
Geologisk Institut, Aarhus Universitet
Den Jydske Håndværkerskole
Dansk Miljø- og Energistyring A/S
Geodrilling A/S
Brædstrup Fjernvarme AMBA
DONG Energy Power A/S
Robert Bosch A/S IVT Naturvarme

Kontakt:
Projektleder Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS
Tlf: 38 14 20 89
E-mail: tvp@geus.dk

Se også geoenergi.org