Konference-magasin om klimatilpasning

26-10-2010

Det kan betale sig med en tidlig indsats frem for at reparere på de skader, der løbende vil opstå som følge af klimaændringerne. Men det betyder samtidig et mere usikkert beslutningsgrundlag.

Nyt magasin med viden og meninger om klimatilpasning i Danmark sætter igennem en række faglige indlæg og synspunkter den danske klimaudfordring på spidsen.

Magasinet Klima&Tilpasning udgives i forbindelse med konferencen 'Klimatilpasning i Danmark' den 25. oktober 2010 i København. Konferencen arrangeres af Teknologirådet i samarbejde med Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT) og Klima- og Energiministeriet.

I 22 faglige artikler og synspunkter giver 32 forfattere på 52 sider deres bud på de udfordringer, vi står over for som konsekvens af, at vores klima ændrer sig. Mange påpeger, at en strategi for klimatilpasning, der bygger på en tidlig indsats, kan betale sig frem for at reparere på de skader, der løbende vil opstå som følge af klimaændringer. Men en tidlig indsats betyder samtidig et mere usikkert beslutningsgrundlag, end vi er vant til i planlægningen.

Det er ikke ensbetydende med, at opgaven er umulig. Forfatterne giver i bladet en række visionære bud på de løsninger, der skal til for at håndtere udfordringerne og udnytte de muligheder, der for Danmark også ligger i, at vi får et varmere klima. Vigtige elementer i dette er blandt andet mere forskning på tværs, bedre formidling af viden, mere innovation, mere samarbejde imellem videnmiljøet og beslutningstagere, mere opmærksomhed på eksport af knowhow, bedre integration på tværs af sektorer i beslutningsprocessen og mere opmærksomhed på synergimuligheder til andre planlægningsopgaver.

Centerleder Lars Moseholm, KFT håber at Klima&Tilpasning kan bruges af myndigheder, borgere, erhverv og politikere til at fremme processen med klimatilpasningen i Danmark.