Handy atlas med geologisk kort over Grønland

16-05-2010

Et nyt geologisk kort viser Grønlands overflade-geologi på land og en geofysisk fortolkning af geologien til havs. Kortet er primært til professionel brug, men kan udmærket bruges som kort over Grønland. Det har 280 stednavne.

Denne publikation er en handy atlas udgave af det geologiske kort over Grønland i skala 1: 2 500 000. Det geologiske kort viser overflade-geologien på land og en geofysisk fortolkning af geologien til havs.

Kortet er lavet til den professionelle geolog, men denne atlas udgave kan også bruges som et handy kort over Grønland i skala 1: 2 500 000. Der er mere end 280 stednavne på kortet og formatet er 21 x 24 cm.

Kortet er inddelt i 12 segmenter, som hver udgør et opslag i atlasset.

Generel information om kortet er gengivet i tre segmenter. Det omfatter:

  1. En tegneserie, som viser Grønlands geologiske udvikling.
  2. Legenden på engelsk, hvor de geologiske enheder er gengivet med farver og talkoder, som kan genfindes på kortet.
  3. Legenden for områder til havs med oplysninger om, hvor data stammer fra.

Grønland er verdens største ø med en bredde på op til 1250 km fra øst til vest og en længde på 2675 km fra nord til syd. Indlandsisen dækker 81 % af Grønland, og den har en maksimal tykkelse på ca. 3.4 km. Det isfrie land har et areal på ca. 410.000 km2.

Handy atlas med geologisk kort over Grønland
www.geus.dk/program-areas/raw-materials-greenl-map/greenland/gr-map/kost_1-dk.htm