Samfundets byggesten - Årsberetning 2009

03-08-2010

GEUS årsberetning for 2009 fortæller om en stribe opfyldte krav og en god økonomi. Desuden er der projekter til et godt stykke ind i 2010, og takket være COP15 står GEUS forskning på klimaområdet nu centralt internationalt.

2009 var et godt og produktivt år for GEUS, hvor de satte mål i meget høj grad blev opfyldt, og hvor det lykkedes at hjemtage forsknings- og rådgivningsopgaver til realiseringen af målene. Samtidig lykkedes det GEUS økonomisk at komme positivt ud af året og at sikre sig en betydelig portefølje af projekter, der rækker ind i 2010.

Med COP 15 i København og GEUS' placering i Klima- og Energiministeriet blev institutionens forskning og rådgivning inden for klima og energi et omdrejningspunkt for aktiviteterne i 2009. Ikke mindst deltog GEUS i en omfattende formidling og i en lang række udadvendte aktiviteter.

Geologisk viden er central for tackling af klimaudfordringen. Den giver forståelse for år - sager til klimaændringer, vurdering af konsekvenser af disse og muligheden for at modvirke eller tilpasse sig dem. Og i forbindelse med udvikling af vedvarende energi er geologien mere central end mange forestiller sig. Klimaudfordringen må tackles samtidigt med at samfundet sikres tilstrækkelig energi. Her spiller de fossile energikilder en fortsat dominerende rolle og giver et meget betragteligt bidrag til samfundsøkonomien. GEUS' forskning og opgaveløsning har således aldrig været mere central for samfundet end i disse år.

Læs mere i
Årsberetning 2009

(pdf-fil ~2mb)