Læs om det levende Vadehav i Geoviden nr. 1, 2009

13-03-2009

Vadehavet er et vigtigt område for både fugl og fisk, fordi det bliver oversvømmet og blottet to gang om dagen. Derfor er det vigtigt, at det kan følge med klimaændringernes havspejlsstigning.

I det nye nummer af bladet Geoviden kan du læse om Vadehavet, som er et af verdens vigtigste kystnære vådområder, med et rigt fiske og fugleliv. Det er dannet i forbindelse med havspejlsstigningen, som fulgte efter afsmeltningen af isen fra den seneste istid. De seneste 6000 år har aflejringen af sedimenter kunnet følge med havspejlsstigningen. Det store spørgsmål er, om dette kan fortsætte i fremtiden, hvor havets niveau ventes at stige væsentlig hurtigere.

Læs om:

  • Dannelse, historie og processer
  • Vadehavets barrierekyster
  • Marsken - landet der lever af at drukne
  • Vadehavets udvikling ved et stigende havspejl

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave geocenter.dk/publikationer/geoviden