Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed

20-05-2009

En ny Geo-vejledning skal bruges til at vurderer grundvandsmagasiners nitratsårbarhed. Vejledningen præciserer retningslinerne fra Zoneringsvejledningen ved hjælp af en række anbefalinger.

GEUS har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen udarbejdet en Geo-vejledning med titlen "Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed" i forbindelse med den Nationale Grundvandskortlægning.

Det er miljøcentrene under By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet som iflg. Miljømålsloven skal udføre en detaljeret grundvandskortlægning, der bl.a. inkluderer udpegninger af nitratfølsomme områder og indsatsområder mht. nitrat herunder vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed.

Siden 2000 har Zoneringsvejledningen fra Miljøstyrelsen dannet grundlaget for udpegningerne og vurdering af nitratsårbarheden. Zoneringsvejledningen er stadig gældende.

I Geo-vejledningen præciseres retningslinerne fra Zoneringsvejledningen ved hjælp af en række anbefalinger. Geo-vejledningen tager udgangspunkt i konklusionerne fra GEUS-rapporten "Status for udpegning af nitratfølsomme indvindningsområder og indsatsområder mht. nitrat, Amternes arbejde" (gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udgivelser/rapporter.html), som viste et behov for forenkling, ensartning og afklaring af de anvendte begreber og fremgangsmåder på området.

Læs hele rapporten (Geo-vejledning 5): "Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed":
http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udgivelser/vejledninger.html.

Kontakt:
Richard Thomsen, GEUS
Tlf: 38142080
E-mail:rth@geus.dk