Dansk togt til Nordpolen med den svenske isbryder Oden

29-07-2009

Den svenske isbryder Oden har lagt fra Longyearbyen på Svalbard for at kortlægge og indsamle data i polarhavet. Målet med togtet er at indsamle data til at dokumentere de danske og grønlandske krav på kontinentalsokkel ud over 200 sømil.

Fredag den 31. juli starter et togt med den svenske isbryder Oden fra Longyearbyen på Svalbard. Togtet er en del af Rigsfællesskabets kontinentalsokkelprojekt - et projekt under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Formålet med togtet er at indsamle bathymetriske, seismiske og geologiske data, som skal dokumentere et eventuelt krav om udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil (1 sømil = 1852 meter) i området nord for Grønland.

Togtet er planlagt til at vare i 6 uger og fra dansk side deltager medarbejdere fra Farvandsvæsenet, DTU - Space, Danmarks Meteorologiske Institut, Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som er projektleder for den grønlandske del af projektet.

Togtet er et samarbejdsprojekt med det svenske Polarforskningssekretariat og Stockholms Universitet, og som ved Kontinentalsokkelprojektets tidligere dataindsamlingsaktiviteter i det Arktiske Ocean fortsætter det gode samarbejde med det tilsvarende canadiske projekt. Som noget nyt deltager også en russisk forsker fra VNIIOkeangeologia i Skt. Petersborg.

Ud over at indsamle data til Kontinentalsokkelprojektet er der andre forskningsprojekter fra Sverige, Danmark og Grønland/USA med om bord ligesom to mediefolk fra Nature&Science, en svensk lærer og en svensk kunstner vil følge togtet om bord på Oden.

I modsætning til 2007 togtet foregår togtet i år uden støtte af en russisk atomdreven isbryder. Derfor er indsatsområdet lagt omkring Nordpolen, hvor der forventes lettere isforhold end tættere på Grønland og Canada. Det er isforholdene, der i sidste ende vil bestemme, hvor dataindsamlingen vil finde sted.

Togtet er en fortsættelse af dataindsamlingsaktiviteter i foråret 2006, sommeren 2007 og foråret 2009.

Togtet kan løbende følges på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside a76.dk/expeditions/lomrog2009

Yderligere oplysninger:

Togtleder Christian Marcussen, GEUS
Tlf.: 38 14 25 09
E-mail: cma@geus.dk.

Vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 24
E-mail: fgc@geus.dk.

Statsgeolog Jens Jørgen Møller; GEUS
Tlf.: 38 14 25 25
E-mail: jjm@geus.dk.

3D visualisering af bathymetriske data i det Arktiske Ocean

3D visualisering af bathymetriske data i det Arktiske Ocean. Lomonosov Ryggen, der løber fra Grønland/Canada forbi Nordpolen og over til den russiske kontinentalsokkel og deler det Arktiske Ocean i to dele, ses tydeligt ligesom Gakkel Ryggen, der er en aktiv spredningsryg. Bathymetriske data indsamlet under LOMROG togtet i 2007 er også vist. Det planlagte arbejdsområde for LOMROG II togtet er vist med en rød cirkel. (Kortgrundlag: Martin Jakobsson - IBCAO 2.23)
Forstør

Den svenske isbryder Oden

Den svenske isbryder Oden (Foto: Det Svenske Polarforskningssekretariat)
Forstør foto