Per Buch Andreasen udpeget som bestyrelsesformand for GEUS

03-01-2009

Klima- og Energiminister Connie Hedegaard har udpeget dr. med. Per Buch Andreasen som bestyrelsesformand for GEUS fra januar 2009 til og med december 2012.

Dr. med. Per Buch Andreasen er genudpeget som formand for GEUS' bestyrelse. Han har bred indsigt i forskningsspørgsmål og har i mange år været aktiv i forskellige forskningspolitiske fora. Udover det sundhedsvidenskabelige har han indsigt i områderne energi- og miljøforskning.

Dr. med. Per Buch Andreasen var administrerende overlæge ved Københavns Amts Sygehus, Gentofte 1981-2001 og 2001-2006 forskningschef samme sted.

Mellem 1996-2000 var dr. med. Per Buch Andreasen formand for Det Rådgivende Energiforskningsudvalg, 1996-2003 formand for Miljø- og Energiministeriets rådgivende forskningsudvalg, 1997-2003 medlem af Risø's bestyrelse og i perioden 2000-2001 formand for Nordisk Energiforskningsudvalg.

Per Buch Andreasen har været formand for GEUS siden 2000 og vil således sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Yderligere oplysninger:

GEUS, bestyrelsesformand dr. med. Per Buch Andreasen, tlf.: 2683 0520
eller
Klima- og Energiministeriet, pressemedarbejder Tore Keller, tlf. 4133 9484, mail: tokel@kemin.dk.

Per Buch Andreasen

Dr. med. Per Buch Andreasen udpeget som bestyrelsesformand for GEUS.