Læs om Darwin i dansk videnskab og kultur i Geoviden nr. 4, 2009

17-12-2009

Darwins evolutionsteori fængede ikke omgående i det danske geologiske samfund. Men for samfunds- og religionskritiske forfattere som Georg Brandes og Jeppe Aakjær blev han hurtigt en krumtap.

  • Evolutionsteoriens modtagelse og udvikling blandt danske naturforskere
  • Evolutionsteoriens modtagelse hos danske forfattere
  • Darwin og geologiens principper
  • Darwin og religiøse følelser
  • I Darwins fodspor...

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave:

Geoviden nr. 4, 2009