Nordøstgrønlands foldebjerge - ny bog

28-10-2008

En ny bog om Nordøstgrønlands foldebjerge er udkommet. Dens 14 kapitler er skrevet af geologer, der har deltaget i udforskningen af den 1.100 km lange og 400 millioner år gamle bjergkæde.

book on the geology of the Greenland Caledonides
The Greenland Caledonides. Evolution of the Northeast Margin of Laurentia.
A.K. Higgins, Jane A. Gilotti and M. Paul Smith (eds)
GSA Memoir 202, 368pp.
GEUS har med feltarbejde fra 1968 til 1998 kortlagt hele den nordlige del af Østgrønland i et område, der strækker sig over mere end 1100 km. Denne region består hovedsageligt af foldebjerge dannet under den kaledoniske bjergkædefoldning for ca. 400 millioner år siden.

Resultaterne fra denne meget store indsats er løbende blevet offentliggjort med flere hundrede videnskabelige afhandlinger samt 16 kort i målestoksforhold 1:100 000 og 5 oversigtskort i 1:500 000. For at skabe en international tilgængelig beskrivelse af de mange resultater er der for nyligt lavet en stor samlet oversigt af resultaterne. Denne oversigt består af en introduktion og 14 emneopdelte kapitler præsenteret i den nye bog på 368 sider sammen med et tilhørende geologisk kort over hele Nordøstgrønland og en CD med kortet. Bogen er redigeret af A.K. Higgins, Jane A. Gilotti og M. Paul Smith, der alle har været centrale medarbejdere i GGU/GEUS arbejde gennem en længere årrække.

De 14 kapitler er skrevet med bidrag fra i alt 26 geologer omfattende både eksterne og interne GEUS medarbejdere, hvoraf næsten alle har deltaget i feltarbejdet i flere sæsoner. En meget væsentlig del af planlægningen, tilrettelæggelsen og den praktiske udformning af bogens tekst og illustrationer er gennemført i GEUS med støtte fra Carlsbergfondet.

Kontaktperson:
A.K. Higgins, GEUS
E-mail: akh.@geus.dk

INDHOLD:

Introduction-The Caledonides of Greenland
Niels Henriksen, A.K. Higgins, Jane A. Gilotti, and M. Paul Smith

Geological research and mapping in the Caledonian orogen of East Greenland, 70°N-82°N
Niels Henriksen and A.K. Higgins

Architecture and evolution of the East Greenland Caledonides-An introduction
A.K. Higgins and A. Graham Leslie

Polyorogenic history of the East Greenland Caledonides
Feiko Kalsbeek, Kristine Thrane, A.K. Higgins, Hans F. Jepsen, A. Graham Leslie, Allen P. Nutman, and Robert Frei

Paleoproterozoic and Mesoproterozoic sedimentary and volcanic successions in the northern parts of the East Greenland Caledonian orogen and its foreland
John D. Collinson, Feiko Kalsbeek, Hans F. Jepsen, Stig A.S. Pedersen, and Brian G.J. Upton

Neoproterozoic sedimentary basins with glacigenic deposits of the East Greenland Caledonides
Martin Sønderholm, Kasper S. Frederiksen, M. Paul Smith, and Henrik Tirsgaard

Cambrian-Silurian development of the Laurentian margin of the Iapetus Ocean in Greenland and related areas
M. Paul Smith and Jan Audun Rasmussen

Foreland-propagating Caledonian thrust systems in East Greenland
A. Graham Leslie and A.K. Higgins

Caledonian metamorphic patterns in Greenland
Jane A. Gilotti, Kevin A. Jones, and Synnøve Elvevold

Granites and granites in the East Greenland Caledonides
Feiko Kalsbeek, A.K. Higgins, Hans F. Jepsen, Robert Frei, and Allen P. Nutman

Geometry, kinematics, and timing of extensional faulting in the Greenland Caledonides-A synthesis
Jane A. Gilotti and William C. McClelland

The Devonian basin in East Greenland-Review of basin evolution and vertebrate assemblages
Poul-Henrik Larsen, Henrik Olsen, and Jennifer A. Clack

Mineral occurrences in central East Greenland (70°N-75°N) and their relation to the Caledonian orogeny-A Sr-Nd-Pb isotopic study of scheelite
Henrik Stendal and Robert Frei

Laurentian margin evolution and the Caledonian orogeny-A template for Scotland and East Greenland
A. Graham Leslie, Martin Smith, and N.J. Soper

Caledonian orogen of East Greenland 70°N-82°N: Geological map at 1:1,000,000-Concepts and principles of compilation
Niels Henriksen and A.K. Higgins

Køb bogen fra Geological Society of America
http://www.geosociety.org/bookstore/default.asp?oID=0&catID=8&pID=MWR202

For abonnenter, læs artiklerne fra Geological Society of America
http://www.gsajournals.org/perlserv/?request=get-specialpub-toc&isbn=978-0-8137-1202-4