Travlhed i de grønlandske fjelde

03-07-2008

I år drager omkring 140 folk fra geocentret til Grønland som en del af 32 forskningsprojekter. En del handler om Grønlands råstoffer, medens istids- og klimaforskning fylder en del.

Geocenter Danmark fremlægger hermed planerne for årets feltarbejde i Grønland. Der bliver i de grønlandske fjelde og farvande. Omkring 140 forskere og logistikfolk vil arbejde til lands og til vands hele vejen rundt langs Grønland. 32 forskellige forskningsprojekter er på programmet, med emner der spænder fra geologisk kortlægning og mineral- og olieundersøgelser til udforskningen af gamle vulkanprovinser og istidsaflejringer samt undersøgelser af isens samspil med klimaet.

Læs om Geocenter Danmarks feltaktiviteter i Grønland 2008
http://geocenter.dk/publikationer/feltaktiviteter/2008.html

Geocenter Danmark er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau.

Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet.