Ny lov om GEUS er trådt i kraft

08-06-2007

GEUS skifter navn efter den nye lov om institutionen er trådt i kraft. Det er dog kun det lange navn bag det mere mundrette GEUS som skifter. GEUS står for GEologisk UnderSøgelse.

Ny lov om GEUS er nu trådt i kraft. Institutionen har hermed fået nyt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, men bevarer forkortelsen "GEUS", der står for GEologiske UnderSøgelser. Juridisk vil ændringen ikke have betydning for bestående aftaler indgået med GEUS (Danmarks og Grønlands GEologiske UnderSøgelse) og der vil derfor ikke ske ændringer hertil som følge af navneændringen..

Den nye lov skal ses på baggrund af, at regeringen i 2006 besluttede at hovedparten af sektorforskningsinstitutionerne skulle integreres i universiteterne. På grund af GEUS' særlige karakter og opgaver blev det besluttet at etablere GEUS som en selvstændig, uafhængig forskningsinstitution under Miljøministeriet med eget lovgrundlag og nyt navn.

Læs den nye lov på Retsinformation:
Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
LOV nr. 536 af 06/06/2007
http://147.29.40.91/_GETDOCI_/ACCN/A20070053630-REGL

Yderligere oplysninger:
Direktør Johnny Fredericia, GEUS
Tlf: 38 14 21 30
E-mail: jfr@geus.dk