Uregelmæssigheder vedr. GEUS's netværk. Problemet er løst

09-01-2007

GEUS har pt. problemer med det interne netværk og bl.a. Jupiter og diverse GIS-services er utilgængelige.
Mail modtages, men kan ikke læses, før netværket igen fungerer normalt.
Har du presserende sager, bedes du derfor kontakte GEUS pr. telefon.

Der er i skrivende stund ingen tidshorisont på udbedring af fejlen.

Med venlig hilsen
IT- og Informationsafdelingen