GEUS deltager i fremstød for Grønlands råstoffer i Canada

16-03-2006

GEUS deltog i den årlige råstofmesse PDAC 2006 i Toronto i år. Formålet var at markedsføre de grønlandske råstoffer som guld, nikkel, zink og bly.

Som et led i det mangeårige samarbejde mellem Råstofdirektoratet (RD), Grønland, og GEUS' afdeling for malmgeologi omkring den internationale markedsføring af de mineralske råstoffer i Grønland, deltog Leif Thorning og Karsten Secher, GEUS, i den årlige råstofmesse PDAC 2006 (Prospectors & Developers Association of Canada) afholdt i Toronto, Canada, 5.- 8. marts 2006 sammen med personale fra Råstofdirektoratet. De rige mineralmuligheder i Grønland blev fremvist og beskrevet for en del af de ca. 15 000 delegerede, der årligt mødes for at besøge de enkelte lande og selskabers udstillinger med henblik på at vurdere potentialet for investeringer i efterforsknings- og minesektoren.

RD og GEUS oplevede i år en stærk stigning i interessen for Grønlands råstofpotentiale, selv på baggrund af en generelt stigende, global tendens. Det blev bekræftet, at Grønlands placering i den internationale råstofverden er klart defineret og accepteret i den internationale efterforsknings- og mineindustri. Der noteres således en kontant efterspørgsel efter råstoffer som guld, nikkel og zink/bly, og et pænt antal førende selskaber har udbedt sig supplerende oplysninger om flere af de mulige råstofprojekter. Mange selskaber har allerede boreprogrammer under planlægning i deres licensområder.

Under messen afholdt RD et åbent hus arrangement for særligt indbudte, og Grønlands landsstyremedlem for råstoffer, Jørgen Wæver Johansen, gav i en tale udtryk for Grønlands ønske om at tiltrække investeringer fra den internationale mineindustri og introducerede nogle af de oplagte råstofmuligheder i landet.

Der er til årets markedsføringsaktiviteter udarbejdet et antal nye, populære publikationer og faktablade på engelsk, som kan læses her
http://www.geus.dk/minex/mx_theme-dk.htm
Råstofmesse, Toronto Grønlands landsstyremedlem for råstoffer, Jørgen Wæver Johansen diskuterer med en gæst på Grønlandsstanden, Dr.Gerhard Kirchner, en geolog som for snart 50 år siden var med til at lave de første beskrivelser af Malmbjerget i Østgrønland. Malmbjerget er igen i fokus som en molybdæn-forekomst der måske snart vil blive udnyttet, fordi verdensmarkedet nu er langt mere gunstigt end for 50 år siden.