Miljø- og klimarådgiver for EU-komissionen

05-07-2006

Naja Mikkelsen er blevet udnævnt til videnskabelig rådgiver for EU-Kommissionen. Ud fra sin baggrund inden for miljøforskning skal hun rådgive om EUs samlede prioritering inden for miljø- og klimaforskning.

Naja Mikkelsen Seniorforsker, lic. scient. Naja Mikkelsen er netop af forskningskommissær Janez Potocnik blevet udnævnt til videnskabelig rådgiver for EU-Kommissionen. Sammen med 19 andre miljøforskere fra EU-landene, skal Naja Mikkelsen ud fra hendes personlige vurderinger rådgive om EUs samlede prioritering inden for miljø- og klimaforskning. Naja Mikkelsen kender den internationale miljøforskning og har mange års erfaring med arktisk forskning. Hun er ansat på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og er et kendt navn i Grønland. Arktisk forskning ligger til familien. Hendes farfar var den legendariske skipper, grønlandsfarer, forsker og forfatter Ejnar Mikkelsen, der overlevede en række farlige ekspeditioner til Nordøst-Grønland. Naja Mikkelsen deltager også i Galathea-3 ekspeditionen, når det gode skib Vædderen om få dage stævner mod Arktis.

Kontaktperson:
Statsgeolog Peter Gravesen 38 14 29 29, 39 69 31 01
Informationschef Henrik Højmark Thomsen 38 14 21 02