Workshop om Grønlands diamantpotentiale

16-11-2005

GEUS har afholdt en international workshop, hvor de grønlandske bjergarter med diamantpotentiale er blevet fremlagt. Workshoppens foredrag er lagt på nettet som abstracts, og de er til rådighed for enhver.

Workshoppen omhandlede emner med forbindelse til den aktuelle diamantprospektering og forskning i diamantførende bjergarter (kimberlitter, lamprofyrer) samt diamantpotentialet i Vestgrønland. Detailemner som kappen under Vestgrønland, bjergarternes dannelse og geotektoniske og strukturelle forhold samt efterforskningsmetoder og resultater blev gennemgået.

Der var omkring 40 deltagere fra ind- og udland med i workshoppen, repræsenterende universitetsgrupper og geologiske undersøgelser, samarbejdspartnere og efterforskningsselskaber. Data fra aktuelle diamantundersøgelser i Vestgrønland og fra andre stabile arkæiske grundfjeldsområder på den nordlige halvkugle var i fokus, især terræner præget af istiden.

Ved samme lejlighed blev et repræsentativt udvalg af de mange forskellige bjergarter fra Grønland med forbindelse til diamanter fremvist. Diskussioner og undersøgelser blev opsummeret i en række anbefalinger, som vil være en del af fundamentet for de fremtidige diamantundersøgelser i Grønland.

GEUS har i forbindelse med workshoppen udgivet en samling af udvidede 'abstracts' for foredragene, som kan læses/downloades eller købes i trykt udgave ved henvendelse til GEUS.

Eclogitisk kappe-xenolith i kimberlitgang fra Maniitsoq-området i det sydlige Vestgrønland. Foto: J.Lautrup, GEUS.

Eclogitisk kappe-xenolith i kimberlitgang fra Maniitsoq-området i det sydlige Vestgrønland. Foto: J. Lautrup, GEUS