Danmarks kyster - Geoviden nr. 3

25-11-2005

De danske kyster bliver til stadighed ændret af naturlige processer. Strømme langs kysterne, tidevand og sandflugt giver hver deres bidrag, men for et samfund er den slags ændringer tit et problem.

Det populærvidenskabelige blad Geoviden nr. 3 er nu på gaden.
Det fortæller om havets og vindens stadige flytning af sand langs Danmarks kyster.
Læs om:

  1. Kysterne omkring Blåvands Huk.
  2. Finkornet sediment og tungmetaller i Vadehavet.
  3. Sandflugt ved Jyllands vestkyst gennem årtusinder.
  4. Kystproblemer.

Geoviden henvender sig til undervisere i geologi og geografi og til andre interesserede i naturen og menneskers udnyttelse af Jorden. Geoviden udgives af Geocenter København, der omfatter Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og de tre institutioner ved København Universitet: Geologisk Institut, Geografisk Institut og Geologisk Museum.

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave:
Danmarks kyster nr. 3, 2005.