Dansk-canadisk samarbejde om afgrænsning af deres kontinentalsokler

04-07-2005

De mulige fremtidige krav på dele af Lomonosov ryggen i Polhavet kommer til at bygge på data, som er indsamlet i samarbejde med Canada. De to lande har netop underskrevet en aftale om samarbejdet.

Danmark og Canada vil samarbejde omkring fremskaffelsen af de data, der er nødvendigt for at kunne underbygge potentielle krav om udvidelse af landenes kontinentalsokler ud over 200 sømil i det Arktiske Ocean nord for Ellesmere Island og Grønland. Det står nedskrevet i et memorandum, der blev underskrevet i Ottawa den 27. juni 2005 af repræsentanter fra The Earth Science Sector (ESS) of the Department of Natural Resources of Canada og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) under Miljøministeriet.

Læs mere om samarbejdet på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside