Nyt kort over kalken i Danmark

10-05-2004

Et nyt kort fra GEUS viser, hvor kalken ligger under Danmark. I Nordsøen henter vi olie og gas fra den og inde på land pumper vi vand op fra den. Derfor er sikker viden om kalken vigtige for udnyttelsen af dens råstoffer.

Kalken i den danske undergrund er en meget vigtig reservoirbjergart for olie og gas, men flere steder i landet henter vi også drikkevand op fra kalklagene. I Nordsøen finder vi kalken flere kilometer nede i undergrunden og i det østlige Danmark kommer bjergarterne frem i dagens lys, som fx i klinterne ved Stevns og på Møn. GEUS har udarbejdet nye detaljerede kort over toppen, bunden og tykkelsen af kalkgruppens bjergarter under hele det danske område fra den centrale del af Nordsøen til det østligste Danmark. Kortene er den første samlede fremstilling af de samfundsvigtige bjergarter, og de bygger på sammenstillingen af en omfattende mængde seismiske data, tidligere publicerede kort samt oplysninger fra boringer efter olie/gas og vand. Kortene dækker kalkgruppens bjergarter og lignende geologiske formationer, der er aflejret i perioden fra Cenoman til Danien.

Kortene er præsenteret i rapporten:

Vejbæk, O.V., Bidstrup, T., Britze, P., Erlstrøm, M., Rasmussen, E.S. & Sivhed, U. 2003: Chalk structure maps of the central and eastern North Sea. Top and base chalk in depth and time. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2003/106, 55 pp. Including 3 enclosures: 1) Top Chalk depth structure map. 2) Base Chalk depth structure map. 3) Chalk Group isopach map.

Kontaktperson:
Ole Vejbæk, GEUS.
Tlf: 38 14 25 02
E-mail: ov@geus.dk