Forskere på havisen nord for Grønland

11-05-2004

Otte internationale forskere i en lejer kun fem grader fra Nordpolen skal måle istykkelser, tage prøver af havbundens sedimenter og meget andet i løbet af lidt over to uger.

Otte internationale forskere er i fuld gang med at indrette en teltlejr på havisen nord for Grønland. Den spinkle teltlejr på 85 grader nord og 65 grader vest skal i løbet af de næste par uger være rammen om videnskabelige undersøgelser af Polhavets klima og havisens dynamik.

Forskere fra Danmark, Storbritanien, Tyskland og Norge skal i fællesskab måle det tidligere klima i området samt måle tykkelsen og bevægelsen af havisen, der i de seneste år er blevet markant tyndere.
Arbejdet, der foregår under det EU-finansierede forskningsprojekt Greenland Arctic Shelf Ice and Climate Experiment (GreenICE), har til formål at undersøge størrelsen og mekanismerne bag udtyndingen af Polhavets isdække, og det ledes af den engelske havforsker professor Peter Wadhams fra University of Cambridge.

Seniorforsker Naja Mikkelsen og laboratoriefuldmægtig John Boserup fra GEUS deltager i arbejdet, og de skal i de kommende dage tage boreprøver op fra havbunden under isen.

- Sedimenterne på havbunden indeholder oplysninger om det tidligere miljø i området, og vi håber på, at boreprøverne vil kunne give os vigtige oplysninger om klimaet og ændringer i havisdækket flere tusind år tilbage i tiden, sagde Naja Mikkelsen inden afrejsen fra København den 4. maj.

Forskerne sættes ud på isen fra den canadiske base Alert, og Naja Mikkelsen og John Boserup vil igen sætte fødderne på fast grund i København den 21. maj.

Arbejdet på havisen kan følges på GreenICE projektets hjemmeside www.greenice.org

Kontaktperson:
Seniorforsker Naja Mikkelsen
Tlf: 38 14 23 64
E-mail: nm@geus.dk