12 artikler om olie/gas geologi

25-09-2003

Ved konferencen 6th Petroleum Geology Conference i London til oktober i år præsenterer forskere fra GEUS 12 artikler om olieefterforskning i Nordsøen og ved Grønland.

Forskere fra GEUS præsenterer 12 artikler ved 6th Petroleum Geology Conference: North West Europe & Global Perspectives, London, 6-9 october 2003. Læs abstracts (på engelsk) om kalkreservoir forskning i Nordsøen, efterforskning på Færøerne og grønlandske bassinstudier.