Ny publikationsserie fra GEUS

02-12-2003

GEUS påbegynder en ny publikationsserie til erstatning for to gamle. Serien består af videnskabelige reviewed artikler, og en gang om året kommer der en reviewed oversigt, som alle kan læse og forstå.

'Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin' er en ny publikationsserie fra GEUS. Den omfatter videnskabelige, internationalt reviewede afhandlinger baseret på forskningsresultater vedrørende Danmark, Grønland og Færøerne med tilhørende havområder, samt andre lande hvor GEUS arbejder.

Den årlige Review of Survey activities er en speciel bulletin i serien. Den indeholder oversigtsartikler om de væsentligste aktiviteter, og den er skrevet, så også ikke-fagfolk kan få et indtryk af arbejdet. Artiklerne i denne specielle bulletin er kvalitetssikret af to referees, som ikke nødvendigvis er eksterne.

'Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin' erstatter de tidligerre to serier: 'Geology of Denmark Survey Bulletin' og 'Geology of Greenland Survey Bulletin'.

Det første nummer er:
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 1.
The Jurassic of Denmark and Greenland. J.R. Ineson & F. Surlyk (eds.) 2003. 948 pp. (28 artikler)