Nyt EU-projekt skal afprøve ny metodik for interessent-involvering i grundvandsbeskyttelsen

05-09-2002

At få landmænd, borgere og andre med interesse i grundvandet til at deltage i de politiske beslutningsprocesser er en udfordring. EU støtter nu et projekt, der arbejder med bayesianske netværk.

Et nyt projekt skal undersøge, hvordan landmænd, borgere og andre interessenter kan inddrages i beslutningsprocessen om grundvandsbeskyttelsen.

Det overordnede formål med projektet er at afprøve beslutningsværktøjet 'bayesianske netværk' til overordnet forvaltning af vandressourcen. Dette værktøj giver mulighed for samlet at vurdere såvel naturværdier, vandets kredsløb, samt økonomiske og erhvervsmæssige forhold, samt at inddrage interessenters viden og vurderinger.

Projektet er 3-årigt og løber til medio 2004. Metoden vil blive afprøvet i 4 områder i henholdsvis Italien, Spanien, England og Danmark.

I samarbejdet mellem Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Københavns Energi er det besluttet at fokusere MERIT-projektet på grundvandsbeskyttelsesaktiviteter i den vestlige del af Søndersødalen, nærmere betegnet i oplandet til Havelse kildeplads i Nordsjælland.

Beskyttelsesindsatsen i Søndersødalen er i særlig grad rettet mod belastningen af grundvand og overfladevand med pesticider og nitrat fra landbrugsarealer og byområder.

Der vil blive afholdt et offentligt møde om projektet den 5. november kl. 19.00 i Sigerslevøster Forsamlingshus, Strøbækvej 11, 3600 Frederikssund. Her vil Københavns Energi og GEUS præsentere projektet og planerne for involvering af interessenter.

Kontakt Hans Jørgen Henriksen, GEUS, for yderligere oplysninger (tlf. 38142771 / hjh@geus.dk).