Årets bedste artikel

22-11-2002

Årets bedste artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift er Agnete Steenfelts. Hendes artikel handler om, hvordan man kan bruge flodsedimenter til at finde guld. Artiklen gennemgår også guldforekomsterne i Grønland.

Seniorforsker Agnete Steenfelt fra GEUS har fået tildelt Wardell Armstrong Prize 2000 for den bedste artikel publiceret i det internationale tidsskrift Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section B, Applied Earth Science i år 2000. Artiklen beskriver hvordan den kemiske sammensætning af bundsedimenter samlet fra ca. 2100 vandløb over hele Sydgrønland kan bruges som efterforskningsværktøj til at udpege områder med guldforekomster. Desuden indeholder artiklen en gennemgang af de kendte guldmineraliseringer i Sydgrønland og et forslag til hvordan nogle af disse kan være dannet.

Reference:
Steenfelt, A. 2000: Geochemical signatures of gold provinces in South Greenland. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section B, Applied Earth Science vol. 109, 14-22.

I samme bind af Transactions Section B, Applied Earth Science er der publiceret 7 andre artikler med emner indenfor mineralefterforskningen i Grønland - fund i 1990erne, alle med bidrag fra forskere fra GEUS.