Svar på spørgsmål om vores livsvigtige grundvand

13-09-2001

Rent drikkevand er et af vort lands store goder. Drikkevandet henter vi op fra jorden - fra vores livsvigtige grundvand. I september nummeret af bladet Geologisk Nyt svarer forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS på spørgsmål om grundvandsgeologi. Læs svarene på spørgsmål om mængden af grundvand, vandkvaliteten, og hvad vi gør for at beskytte grundvandet.

Artikel i Geologisk Nyt 4/01: 20 spørgsmål til professoren - fokus på grundvandsgeologi.
Hjemtag artiklen geologisk-nyt-4-2001-p4-6.pdf (183k)