Geocenter skrider frem

01-09-2000

Efter to års forsinkelse bygges der nu på livet løs, og GEUS flytter efter planen ind i år 2002.

Efter et udvalgsarbejde i Forskningsministeriets regi i 1995 blev det besluttet at oprette et Geocenter i form af et forpligtende bofællesskab mellem Geologisk Museum, Geologisk Institut og Geografisk Institut, (alle Københavns Universitet), Dansk Lithosfære Center (etableret af Danmarks Grundforskningsfond, administrativt tilknyttet GEUS) og GEUS.

Geocenteret skal placeres i Københavns Universitets bygninger på Øster Voldgade 10, dog skal Geologisk Museum blive i Øster Voldgade 5-7. Der blev samtidig afsat i alt 190 mio. kr. til formålet på finansloven, 164 mio. til byggeudgifter og 26 mio. til diverse flytninger og dobbelthuslejer.