Resultatkontrakter

Resultatkontrakten fastsætter de overordnede mål, de faglige målsætninger, strategiske indsatsområder, mål og indikatorer, herunder kvantitative resultatindikatorer. Desuden beskriver resultatkontrakten mål og indikatorer for personale- og organisationsudvikling.

GEUS' bestyrelse indgår resultatkontrakter med ressortministeriet. Den udarbejdes af GEUS i samråd med departementet. Resultatkontrakten er 4-årig.