Kamelstenen

Foto: Henrik J. Granat

Hvem pukler Kamelstenen for? Svært at sige, men om foråret lægger den ryg til en fuglerede, som kiles ned mellem puklerne. Så forår er dårlig besøgstid. Når fuglen er fløjet hen på sommeren, så læg vejen forbi og stik næsen tæt på. Kamelens bjergart snor sig forunderligt i buede folder. Kamelen må aes. Stenen er finkornet, glat og blød at røre ved.

Geologi

Kamelstenen har to pukler og består af to bjergarter. En båndet gnejs skæres af en finkornet gnejs. Den båndede gnejs består af henholdsvis lyse feldspat-rige og mørke biotit-rige lag, der bugter sig hen over en kileformet stribe på sydlige side. Den omgivende mere finkornede gnejs har et lyserødt skær grundet et højere indhold af kalifeldspat. Begge bjergarter viser fine parallelle folder.

Et enkelt sted ses en såkaldt ptygmatisk fold, der snor sig på tværs af stribningen lige omkring vandlinjen over og under vandoverflade. En åre, der skærer på tværs af foliationen (gnejsens striber), kaldes en ptygmatisk fold efter det græske ord ptygma, der betyder foldet. I Blå Sten på Kringelrøn, Banstenen ved Læsøs nordkyst og i Offerstenen i Østjylland ses også ptygmatiske årer.

Kamelstenen er kantet. Set fra sydøst er den næsten helt firkantet. Dens kantede form skyldes et system af parallelle sprækker eller brudzoner, der har eksisteret i det grundfjeld, stenen engang var en del af. Sprækkeretning kommer til udtryk mellem Kamelstenens pukler, der adskilles af en brudzone hældende mod nordøst.

Redeplads mellem Kamelstenens pukler med udsigt til Havbænken i baggrunden. Foto Henrik J. Granat.
Båndet gnejs med finkornet gnejs over og under. Foto Henrik J. Granat.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Bjergartsbeskrivelse: Thomas F. Kokfelt, GEUS

Petersen, J.H. (2022): Sydvesten og Rønnerne på Læsø. Kort på adressen www.jenshpetersen.dk/roennerkort.pdf

Petersen, J.H. (2021): Jomfrulandet – Rønnerne på Læsø. Museumsforeningen for Læsø. 320 sider. Side 126.

Petersen, J.H. (2021): Rønnernes store sten. Plakat, A2, Mycelium books.

Skjernaa, L. (1987): Ptygmatiske folder. Varv, nr. 1, 1987. Side 3-9. 19871s.pdf (ku.dk)

Udforsk stenen

Læs mere om Kamelstenen

Kamelstenen måler 4,3 x 2,1 m i længde og bredde. Den er 1,8 m høj over sandbunden og måler 10,0 m i omkreds. Formen er kantet med konkave sider, hvorfor rumfanget estimeres dårligt med en omdrejningsellipsoide. Volumen og vægt af det, vi kan se, anslås til 6 kubikmeter og 16 tons. Smal og hulkindet, som den er, gør den vægtmæssigt til en af de mindste kæmpesten.

Navnet Kamelstenen blev præsenteret første gang på en plakat med Rønnernes store sten i sommeren 2021. Plakaten var en forløber for den flotte bog med titlen Jomfrulandet, hvor mange af Rønnernes største og mest seværdige sten bliver præsenteret.

Besøg stenen

Af med fodtøjet og under elhegnet! Du må vade godt halvtreds meter til Kamelstenen og yderligere halvtreds for at nå til Havbænken. Foto Henrik J. Granat

Fra Saltsyderiet følges Hornfiskrønvejen direkte mod syd. Rønnerkortet viser vej.

På vejen passerer du Store og Bette Pigesten. Hornfiskrøns Flod vades, og her er det oplagt at lægge vadeturen forbi Saltstenen, når du alligevel har våde fødder. På Hornfiskrøn kommer du forbi den ensomme jagthytte, før du når Hornfiskrev med Engelskmandens Grav. Fra det hævede rev med de mange store sten skrår du direkte syd ned i vandkanten og vader de sidste godt halvtreds meter. Kamelstenens silhuet tager du ikke fejl af.

Der er offentlig adgang til fods på Rønnerne inklusive Hornfiskrøn dog med den vigtige undtagelse, at i fuglenes yngletid 1. maj til 15. juli er der ikke adgang til arealerne vest for Hornfiskrønvej. Havbænken og Kamelstenen ligger mere syd for Hornfiskrønvej end vest for.

Du må cykle og ride på Hornfiskrønvej. Hunde må ikke medbringes – hverken i eller uden snor. Der kan desuden være jagt på de private arealer, som du skal være opmærksom på.

I vintermånederne kan turen være svær eller umulig, da Rønnerne på den årstid ofte er overskyllet af havet. Og vandet kan stå højt i Hornfiskrøn Flod.

Frokost på Havbænken efter vellykket opmåling. Foto Henrik J. Granat.