Offerstenen

Offerstenen

Offerstenen ligger nedsunket i fugtig og blød skovbund med ask og ær. En grøft er gravet udenom og fritlægger stenen en smule. Stenen har skåltegn, og måske deraf kommer stenens navn. Skåltegn er små fordybninger, hvori noget kan ofres. Sagnet om Offerstenen beretter dog, at den var tallerken for Svend Felding, der havde tolv mands appetit.

Geologi

Offerstenen er svært overgroet med mos. Det er derfor svært at sige noget detaljeret om bjergart og mineralindhold. Det er dog tydeligvis en gnejs med bølgede og krøllede bånd af kvarts og muligvis feldspat. Disse kvartsårer er 'svedt' ud af moderbjergarten forstået på den måde, at kvarts har lavt smeltepunkt og opsmelter først under stigende temperatur eller stigende tryk. Hvis tryk og temperatur ikke bliver højere end kvarts smeltepunkt, opsmelter kun kvartsen, som derefter krystalliserer igen i bånd.

Offerstenen ved Gylling minder geologisk set meget om kæmpestenen ved Hedensted, der også ligger i morænelandskab skabt af det Ungbaltiske Isfremstød, der nåede Den Østjyske Israndslinje for 19.000 til 18.000 år siden.

Foto af Henrik J. Granat

Kulturspor

På hele Offerstenens overflade findes skåltegn. Der skulle være omkring 40 stykker. Det er oplagt at tro, at fordybningerne har været brugt til at ofre et eller andet i, og at den myte har givet stenen dens navn.
Skåltegn er flade fordybninger ofte 3-5 cm i diameter. De menes at være brugt i forbindelse med frugtbarhedsdyrkelse, og de findes på flere af Danmarks største sten og på klippeflader på Bornholm. Skåltegn optræder ofte sammen med andre helleristninger og menes at stamme fra yngre stenalder og bronzealder.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

www.kulturringen.dk: Kultur og naturoplevelser på cykel i Østjylland, Rute 3 Odder – Gylling.

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 83.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 92.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 221-222.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk Offerstenen

Offerstenen måler 4,2 x 3,2 m og mere end 1 m høj. Det vides ikke, hvor meget der gemmer sig under terrænoverfladen. Derfor er det også umuligt at give et bud på vægten.

Ifølge legenden har stenen været Svend Feldings tallerken. Historien fortæller, at han havde 12 mands styrke og 12 mands appetit.

En tilhugget stolpesten står opstillet ved siden af med påskriften 'FRED'.

Besøg Offerstenen

Offerstenen kan findes i Fensten Sønderskov, Gosmer Sogn i Odder Kommune. Offerstenen ligger i Fensten Sønderskov, der er privat og hører under Rathlousdal skovdistrikt. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs om reglerne til private skove.

Fensten Sønderskov ligger i Østjylland mellem Horsens og Hov 2 km øst for Gylling på nordsiden af Horsens Fjord. Parkering findes på Fenstenvej ved indgangen til skoven mellem småbyerne Fensten og Søby. Herefter ca. 500 meters gåtur ad lige skovvej gennem frodig løvskov på fugtig og blød bund.

www.kulturringen.dk beskriver en cykelrute på 540 km rundt i Østjylland. Ruten er opdelt i 22 etaper. Rute 3 Odder – Gylling passerer og omtaler Offerstenen i Fensten Sønderskov.