Kæmpesten Hedensted

Kæmpesten Hedensted

Kæmpestenen ligger udenfor Lille Dalby ved en Hjertesti i Torup Bakker. Den er let at finde ved den fint anlagte sti. Kæmpestenen har selskab af eg og ask på skrånende terræn tæt ved Torup Bæk. Stenen består af stribet og båndet gnejs med udsvedte kvartsårer.

Kæmpestenen i Lille Dalby er en tydeligt stribet gnejs med biotit. Svage mineraler er opløst og danner aflange gruber. Enkelte 2 mm brede kvartsgange træder frem fra stenens overflade. Disse kvartsårer er ”svedt” ud af moderbjergarten forstået på den måde, at kvarts har lavt smeltepunkt og opsmelter først under stigende temperatur eller stigende tryk. Hvis tryk og temperatur ikke bliver højere end kvarts smeltepunkt opsmelter kun kvartsen, som derefter krystalliserer igen i bånd. Kæmpestenen ved Hedensted minder geologisk set meget om Offerstenen ved Gylling, der også ligger i morænelandskab skabt af det Ungbaltiske Isfremstød, der nåede Den Østjyske Israndslinje for 19.000 til 18.000 år siden.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 67.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 94.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 232.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 298.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Hedensted

Kæmpestenens størrelse er svær at vurdere, da den ligger delvist begravet på en skrænt med buskads omkring. Den anslås at måle 3,5 x 2,5 m med en højde på 1,5 til 2,0 m over terræn.

Stenen er kastet af en trold eller bjergmand fra Skovby efter Hedensted Kirke.

Stenen er ovegroet med grå lav og grøn mos.

Besøg Kæmpesten Hedensted

Kæmpesten Hedensted ligger i Hedensted Sogn, Hedensted Kommune, hvor der er offentlig adgang til stenen via Hjertestien i Torup Bakker.

Kæmpestenen i Lille Dalby ligger i den østlige udkant af Hedensted mellem Vejle og Horsens. Du kan parkere langs Dalbyvej, hvor vejen krydser en åben ådal med eng og golfbane. En gangsti – Hjertesti i Torup Bakker - langs ådalens østflanke fører til stenen, der ligger i en lille løvtræsbevoksning med ask og eg tæt ved Torup Bæk. Alternative parkeringsmuligheder er for enden af Myntevej 1-23 eller ved Hedensted Golfklub syd for stenen.