Havrum Søsten

Havrum Søsten

Havrum Søsten ligger i et åbent fladt landskab med dyrkede marker til alle sider. Den er stor og jordfast med en blankslidt sydside efter alle de børn og buksebage, der er kuret ned, fordi det efter sigende skulle beskytte mod sygdom. Havrum Søsten lå før ved den nu udtørrede Havrum Sø. Der landede den, da en kæmpejomfru i misundelse kastede den efter Tamdrup Kirke – altså ifølge sagnet!

Geologi

Havrum Søsten består af homogen mellemkornet rødgrå granit. Den har lighedspunkter med granit fra Bornholm. På stenens vestside ses en pegmatitgang med centimeterstore mineralkorn af rød feldspat, hvid plagioklas og røgkvarts.

Kosmogen eksponeringsdatering fortæller, at Havrum Søsten har ligget eksponeret for stråling fra himmelrummet i knap 15.000 år. For 15.000 år siden så den altså dagens lys igen efter en rejse indkapslet i indlandsis. Den aktive is fra det Ungbaltiske Isfremstød forlod Østjylland for ca. 19.000 år siden. Herefter gik der andre 4.000 år, før Havrum Søsten var smeltet fri af dødis, eller dækkende sediment var skyllet af. Alt imens tog det østjyske istidslandskab langsomt form.

Jomfruen kaster stenen

Havrum Søsten er ifølge sagnet kastet af en jomfru, da hun stod oppe i Sindbjerg Kirke. Hun havde i sinde at ramme det smukke tårn, der var på Tamdrup Kirke, som hun var blevet misundelig på. Hun brugte sit hosebånd som slynge, men da hun slyngede til, gik det i stykker, og stenen faldt, hvor den ligger i dag.

Havrum Søsten er begroet med forskellige laver
Foto af Henrik J. Granat

Laver og mosser

Havrum Søsten er begroet med laver i gule, brune, lys grå og mørk olivengrå farver.

  • Gul: Candelariella vitellina eller ev. Candelariella coralliza. På dansk almindelig æggeblommelav og pude-æggeblommelav
  • Brun: Xanthoparmelia verruculifera, som på dansk kaldes småknoppet skållav
  • Grå: Muligvis Lecanora rupicola, der på dansk hedder stengærde-kantskivelav

 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Jensen, A.N. (2018): Artsbestemmelse af laver ud fra fotos på www.fugleognatur.dk (forum/kategorier/laver/27-06-2018)

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, pp. 1–13.

Houmark-Nielsen, M. m.fl. (2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschriebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald. Stein 45.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 42.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 228-229.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 294-295.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Havrum Søsten

Havrum Søsten måler 11,5 m i omkreds målt i jordniveau. Stenen er 4 m lang, 3,5 m bred og mere end 2 m høj. Det vides ikke, hvor meget af stenen der ligger under terræn.

Stenens skrånende side er blankslidt, fordi børn har kuret ned ad den. Nabolagets børn drog ud til den om foråret for at få en rutsjetur. Det skulle efter sigende beskytte mod sygdom.

Stenen har sit navn fra Havrum Sø, som i dag er udtørret.

Besøg Havrum Søsten

Havrum Søsten ligger i Øster Snede Sogn, Hedensted Kommune. Der er offentlig adgang til stenen fra Hedevej. Men kun for gående og cyklende på grusvejene omkring, jævnfør vejviserskiltene.

Havrum Søsten ligger på en mark mellem Bøgballe og Krollerup nordøst for Løsning ved Østjyske Motorvej. Afkørsel 58 Hedensted er fin. Derfra gennem Øster Snede og Kragelund og videre gennem agerlandet.