Hvolbækstenen

Hvolbækstenen

Hvolbækstenen er overstrøet med knappenålestore granater. De ligger som røde stjerner på en sort/hvid nattehimmel. Herover snor sig hvide mælkeveje i form af pegmatitgange med kvarts og hvid feldspat. Mineralerne iagttages nemt, for stenen er næsten uden begroning, da den blev gravet frem i lyset så sent som i 1995.

Geologi

Hvolbækstenen består af homogen tydeligt folieret gnejs i sort/hvid med rød granat. De hvide striber får deres farve fra feldspatmineraler – antagelig plagioklas samt lys grå kvarts. De sorte striber er sandsynligvis biotit og/eller hornblende. Heri findes overalt knappenålshoved store røde granater. Der er nok tale om en migmatit, som betyder blandingsbjergart.

Når en bjergart kommer under højt tryk dybt i jordskorpen, smelter de mineraler med lavest smeltepunkt og krystalliserer igen i årer. Lavest smeltepunkt har netop feldspat og kvarts. Årer domineret af mørke mineraler er udtryk for, at her er bjergarten forarmet for feldspat og kvarts. Der er således sket en differentiering i en mørk og en lys bjergart.

Højtryksmineralet granat lyser overalt op som røde stjerner på en sort/hvid himmel. De er alle omkring 1 mm store. Granat opstår, når atomerne flytter sig og danner nye mineraler som reaktion på højt tryk dybt i jordskorpen. Diamant dannes på samme vis. Hvolbækstenens granater er sandsynligvis af typen almandin, der netop er mørkt røde og desuden er det mest almindelige.

Enkelte brede pegmatitgange snor sig over stenen med hvid feldspat og kvarts, hvor kornene er omkring 5 mm store.

Hvolbæk ligger på Den Østjyske Israndslinje. Her stod isranden for 19.000 til 18.000 år siden. Det Østjyske Isfremstød kom fra sydøst fra østersø-egnene. Det er derfor mest sandsynligt, at Hvolbækstenen stammer fra Sydsverige eller Østersøens bund et sted.

Hvolbækstenen vejer 36,5 tons
Foto: Henrik J. Granat

Stenens størrelse

Hvolbækstenen måler 4,2 x 3,0 x 2,4 m. Hvis du sætter de tal ind i formlen for en omdrejningsellipsoide, får du en volumen på 16 kubikmeter og en vægt på 43 tons. Den blev imidlertid vejet af kranfirmaet BMS ved flytning til 36,5 tons.


 


 

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Houmark-Nielsen, M. m.fl. (2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s. 

Hvolbækstenens sorte striber er sandsynligvis biotit og/eller hornblende. Heri findes overalt knappenålshovedstore røde granater. Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Hvolbækstenen

Ejer af stenen har navngivet kæmpen efter byen, hvor den ligger.

Hvolbækstenen blev fundet i 1995. Den lå i vejen for et staldbyggeri. Så blev den flyttet ud til vejen af kranfirmaet BMS, vistnok i 1998. Flytningen kostede 16.000 kr. Den ser godt ud, den sten. Så der kom købstilbud. Men med en pris på 1 krone pr. kg er der ingen, der har slået til endnu. Så Hvolbækstenen ligger stadigvæk flot til skue for alle, der kommer gennem Hvolbæk.

Besøg Hvolbækstenen

Adgang
Hvolbækstenen ligger op ad offentlig vej, hvorfra du kan besigtige kæmpen. Men den ligger ret beset på privat grund, så du bør spørge ejer om lov, hvis du vil helt hen og røre.

Find vej
Stenen ligger ved Storhøjvej i Hvolbæk, 8660 Skanderborg. Fra Skanderborg følges rute 445 Oddervej langs Skanderborg Sø ca. 5 kilometer til Bjergvej stikker mod øst. Herfra går det op ad bakke op på den Østjyske Israndslinje, hvor Hvolbæk ligger med udsigt over Søhøjlandet. Stenen ligger nord i byen ikke langt fra byskiltet.