Skæringstenen

Skæringstenen

Skæringstenen vejer 86 ton, og dét gør den muligvis til den største sten i Østjylland. Den lå i vejen for fundamentbyggeri til et nyt boligkompleks i Skæring. Men i stedet for at blive sprængt blev den reddet, flyttet, undersøgt og står nu som vartegn i den lille forstad til Aarhus.

På en informationstavle ved Skæringstenen står der:

Skæringstenen er en lys granitisk gnejs med følgende sammensætning af mineraler.

  • ca. 40% lyserød kalifeldspat, hvorfra lyset reflekterer fra spalteflader
  • ca. 30% grålig glasagtig kvarts
  • ca. 25% hvidlig feldspat af plagioklastypen
  • ca. 5% sorte glimmerflager af biotittypen

Biotitflagerne er parallelt orienterede. Det giver bjergarten en planar struktur, der bl.a. kan ses på det sydvestlige og nordøstlige hjørne af stenen.

Foliationen har forskellig orientering i de to hjørner. Det skyldes, at stenen er blevet foldet og plastisk deformeret under dannelsen, der skete ud fra en smeltet masse dybt i jorden for mere end en milliard år siden. En grovkornet granitisk åre (en pegmatit gang) går gennem stenens vestside.


Stenen har været en del af de svenske bjerge. Et mere præcist sted kan desværre ikke angives, da granitter som Skæringstenen er meget udbredte i det skandinaviske område.

Flytning

Skæringstenen blev flyttet få hundrede meter i 1996 med hjælp af kran og blokvogn. Den står med samme orientering som på fundstedet.

Skæringstenen

Foto: Henrik J. Granat

Stenens størrelse

Skæringstenens længde er 5 m, bredden er 4 m, og højden er 3 m. Skæringstenens vægt er 86 tons (vejet under flytning).

Skæringstenen har længe været regnet som Østjyllands største sten. Men en opmåling af Assendrupstenen i efteråret 2018 skaber usikkerhed om, hvilken af de to østjyske kæmper der er størst. Assendrup ligger ved Hovedgård syd for Aarhus.


 


 

Feltbeskrivelse: Geologisk Institut i Aarhus, Aarhus Universitet.

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 6.

Infotavle opstillet ved Skæringstenen.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer landets store sten? Geologisk Nyt 3/97.

Kjær, C. K. (1997): Danmarks kæmpesten. Geologisk Nyt 1/97.

Fotos: Henrik J. Granat

Besøg Skæringstenen

Skæringsstenen ligger i Skæring Sogn, Aarhus Kommune, hvor Skæringstenen står frit og offentligt tilgængelig i et parcelhuskvarter i Skæring.

Skæring ligger ved Grenåvejen mellem Aarhus og Grenå, og Skæringstenen ligger ved krydset Skæring Hedevej og Skæring Parkvej lige ved Føtex, hvor der er parkeringsmulighed.