Store Rønsten

Store Rønsten ligger på et lavvandet rev, der er smalt men kilometer langt, og strækker sig mod sydøst ud fra Kalø Slotsruin. Revet er tørlagt ved lavvande. Rønnet er dog adskilt fra ruinøen ved en dyb rende. Store Rønsten ligger knap 2 km ude fra kystvejen Molsvej, men ses alligevel tydeligt ved lavvande.

Store Rønsten er en kalifeldspatrig granit med velformede rektangulære lyserøde feldspatkorn, hvoraf mange er Carlsbad-tvillinger. Det kaldes også en porfyrisk granit, hvori store feldspatkorn og kvartskorn findes indlejret i ret fin grundmasse, der her består af feldspat, kvarts og en hel del sorte mineraler.

På nordfladen ses klassiske kraftige skurestriber, som i lighed med andre store sten ses i længderetningen på en fladslidt flade.

Havet har vasket den fri af et lavt bundmoræneland fra istiden sammen med en stribe andre meter store sten, der bryder havoverfladen på Rønnet. Bølger har høvlet morænelandet ned og transporteret de lettere materialer, ler, sand og grus, bort – resulterende i et abrasionsflak.

Livet på Rønnet

Sæler raster ofte på ”Rønnet” som også besøges af en del måger, terner, skarver, havænder mm, der både raster og søger føde på Rønnet, hvor der hverken kommer hund eller ræv. Da det er helt overskyllet ved normal-højvande, yngler ingen fugle her.

Stenens navn

Navngivet af Nationalpark Mols Bjerge sammen med en snes andre store sten, fundet i ”Find Kæmpestore Kampesten”-kampagne 2015-16. Navnet udspringer af revets lokale navn ”Rønnet”, hvor der ligger mange store sten, men denne er klart den største.

Kulturspor

Der er ingen kulturspor, men det borteroderede moræneland har huset rensdyrjægere fra Federmesserkulturen for ca. 14.000 år siden. Det viser en del fund af flinteredskaber og andre kulturspor fra boplads og aktivitet fra Ældre Stenalder.


 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Tekst: Jens Reddersen (Nationalpark Mols Bjerge).

Petrografisk beskrivelse (bjergartsbeskrivelse): Richard Wilson, Aarhus Universitet

Fotos: Jens Reddersen

Udforsk stenen

Læs mere om Store Rønsten

Stenen blev løseligt opmålt (H x B x L) i 2015 og beregnet til godt 20 m3 og 54 ton.

Ingen nævnt i lokal litteratur, Trap Danmark el. lign.

Store Rønsten er ikke fredet.

Ingen, da den jævnligt overskylles eller oversprøjtes med saltvand. Havfugle raster og afsætter gødning overalt på toppen.

Besøg Store Rønsten

Store Rønsten ligger i Bregnet Sogn i Syddjurs Kommune. Stenen ses bedst fra sydøst-enden af Kalø Slotsruin-halvøen. Ligger knap 2 km ude fra kystvejen Molsvej, men ses alligevel tydeligt ved lavvande. Da vanddyben stiger brat omkring Rønnet kan man sejle ret tæt på, især i joller og kajak. Hold dog god afstand, min. 100 m, når der er sæler på Rønnet.

Store Rønsten ligger på et lavvandet rev i Kalø Vig ikke så langt fra Rønde på Djursland – Jyllands næse.  P-plads findes ved Kalø Slotsruin og Slotskroen, hvor Molsvej ud af Rønde møder vandet (v. Molsvej 29, Rønde). Ses også fra rasteplads på Molsvej eller fra Nappedam Lystbådehavn. Stenen ses bedst fra sydøst-enden af Kalø Slotsruin-halvøen (ca. 15 min gang fra Kalø P-plads).