Havbænken

Foto: Henrik J. Granat

Du skal stå tidligt op, hvis du vil nyde morgensol fra Havbænken med sit østvendte ryglæn. Gåturen fra Saltsyderiet er mere end fem kilometer lang til den mageligt indrettede kæmpesten i fladvandet ved Hornfiskrøns sydkyst. Op ad formiddagen må den sorte bjergart være dejlig lun på en solskinsdag, og formiddagskaffe på Bænken med klukkende vand og mågeskrig er nok heller ikke dårligt.

Geologi

Havbænken består af mørk mellemkornet gnejs med rødlige og hvide mere grovkornede bånd.  Udgangsbjergarten har været en granit med en stor andel af mørke mineraler. Under højt tryk dybt i jordskorpen blev granitten omdannet til båndet gnejs. De røde bånd blev sandsynligvis beriget med jern fra varme væsker, der flød gennem, da stenen blev dannet.

Stenen skaller i tynde flager. Det kaldes eksfoliation og opstår, når overfladen opvarmes og afkøles hurtigere end det indre af stenen. Afskalningerne er rødlige, fordi de sorte mineraler er jernholdige og farves som følge af forvitring.

I de grovkornede røde bånd ses enkelte centimeter store plagioklaskorn med tydelige tvillinger. Noget du også kan iagttage ved Båndstenen på Læsøs nordkyst.

Havbænken måler 4,7 m på længste led. Foto Henrik J. Granat.
Bænken med ryg og armlæn, som har givet stenen sit navn. Foto Henrik J. Granat.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Bjergartsbeskrivelse: Thomas F. Kokfelt, GEUS

Petersen, J.H. (2022): Sydvesten og Rønnerne på Læsø. Kort på adressen www.jenshpetersen.dk/roennerkort.pdf

Petersen, J.H. (2021): Jomfrulandet – Rønnerne på Læsø. Museumsforeningen for Læsø. 320 sider. Side 126-127.

Petersen, J.H. (2021): Rønnernes store sten. Plakat, A2, Mycelium books.

Udforsk stenen

Læs mere om Havbænken

Havbænken er sekskantet og nærmest rund, hvor den møder havbunden. Havbænken måler 4,7 x 4,0 m i længde og bredde. Den er 1,8 m høj over sandbunden og måler 13,0 m i omkreds. Volumen og vægt anslås til 17 kubikmeter og 45 tons.

Navnet Havbænken blev præsenteret første gang på en plakat med Rønnernes store sten i sommeren 2021. Plakaten var en forløber for den flotte bog med titlen Jomfrulandet, hvor mange af Rønnernes største og mest seværdige sten bliver præsenteret.

Besøg stenen

Hjulsporet passerer Hornfiskrøns ensomme jagthytte og fortsætter mod Hornfiskrev med Engelskmandens Grav. Foto Henrik J. Granat.

Fra Saltsyderiet følges Hornfiskrønvejen direkte mod syd. Rønnerkortet viser vej.

På vejen passerer du Store og Bette Pigesten. Hornfiskrøns Flod vades, og her er det oplagt at lægge vadeturen forbi Saltstenen, når du alligevel har våde fødder. Hjulsporet på Hornfiskrøn fører dig forbi den ensomme jagthytte, før du når Hornfiskrev med Engelskmandens Grav. Fra det hævede rev med de mange store sten skrår du direkte syd ned i vandkanten og vader de sidste knap hundrede meter, før du kan sætte dig til rette og hvile benene. Gåturen er ligegodt fem kilometer lang.

Der er offentlig adgang til fods på Rønnerne inklusive Hornfiskrøn dog med den vigtige undtagelse, at i fuglenes yngletid 1. maj til 15. juli er der ikke adgang til arealerne vest for Hornfiskrønvej. Havbænken og Kamelstenen ligger mere syd for Hornfiskrønvej end vest for.

Du må cykle og ride på Hornfiskrønvej. Hunde må ikke medbringes – hverken i eller uden snor. Der kan desuden være jagt på de private arealer, som du skal være opmærksom på.

I vintermånederne kan turen være svær eller umulig, da Rønnerne på den årstid ofte er overskyllet af havet. Og vandet kan stå højt i Hornfiskrøn Flod.

Frokost på Havbænken efter vellykket opmåling. Foto Henrik J. Granat.