Kæmpesten Volstrup

Kæmpesten Volstrup

Volstrups kæmpesten ligger godt skjult mellem pil og poppel og er ikke sådan lige til at finde. Du skal lede efter et kæmpe Piet Hein-superellipse-æg, som stenen minder om med sin afrundede og butkantede form.
Hvis du finder frem, vil du se en mellemkornet granit med røde, hvide og sorte mineraler. Stenen stammer højst sandsynligt fra et granitkompleks i Bohuslen ved svenskekysten. Bohuslen ligger nordøst for Vendsyssel, så det passer med, at Nordøstisen, der var det sidste isfremstød over Vendsyssel, plukkede stenen op i Bohuslen og tog den med til Vendsyssel.

Geologi

Volstrups kæmpesten består af mellemkornet bleg rød granit med felter af mere grovkornet granit. Korn af rødlig kalifeldspat ses 5 til 10 mm store. En lys grå plagioklas ses med korn på 1 til 4 mm. Granitten er svagt porfyrisk, idet der i den enskornede masse findes spredte kalifeldspatkorn op til 2 cm store.

  • 20 % kvarts
  • 70 % feldspat (kalifeldspat + plagioklas)
  • 8 % biotit
  • 2 % amfibol og pyroxen
  • Zirkon

Mineralsammensætningen og den homogene fremtoning tyder på, at stenen består af Bohuslen-granit, der findes som fast fjeld ved svenskekysten umiddelbart syd for den svensk/norske grænse. Det stemmer godt overens med, at yngste isfremstød over Vendsyssel kom fra nordøst, da Hovedfremstødet eller Nordøstisen bevægede sig ned over landet. Nordøstisen stod ved Hovedstilstandslinjen for 23.000 til 21.000 år siden. Nordøstisen kan have plukket stenen op fra granitkomplekset i Bohuslen og transporteret den til Vendsyssel.

Store Pigesten på Læsø og Kollerupstenen i Hanherred består også af rødlig Bohuslen-granit.

Stenens størrelse

Kæmpestenen er nærmest rektangulær kasseformet med butkantet forside mod nord og en skarpkantet sydside ind i busken. Stenen måler 4,0 x 4,0 m og er 2,3 m høj på nordsiden faldende til 1,4 m ved nordsiden. Sættes de tal i formlen for en omdrejningsellipsoide, får du en volumen på knap 20 m3 og en vægt på 52 tons, idet granit vejer 2,7 tons/m3.

Flytning af kæmpestenen

Kæmpestenen ved Volstrup ligger helt oven på overfladen. Et gæt på den nutidshistorie kan være, at den er fundet i den nu nedlagte grusgrav og trukket på kanten. Da Frederikshavnmotorvejen blev indviet, lå stenen frit på en åben mark og kunne ses fra den spritnye motorvej. På et tidspunkt derefter er der plantet skov omkring den.


 


 

Feltbeskrivelse: Thomas F. Kokfelt, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de – Schweden – Gesteinsliste – Bohuslän-Granit

Meyer, K.-D. (2010): Bohuslän-Granit in romanischen Quaderkirchen Nordjütlands – Findlingsmaterial oder Import. Archiv für Geschiebekunde 5 (12), side 859-876, 16 fotos, 3 tabeller, 3 kort, Hamburg/Greifswald januar 2010.

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Fotos: Henrik J. Granat

Besøg Kæmpesten Volstrup

Kæmpesten Volstrup befinder sig i Volstrup Sogn i Frederikshavn Kommune. Volstrup ligger tæt ved Frederikshavnmotorvejen i Vendsyssel mellem Aalborg og Frederikshavn. Volstrup og Volstrup Kirke ligger vest for motorvejen. Kæmpestenen ligger øst for. Gør du brug af Google Maps’ rutevejledning, bliver du bedt om at stille bilen på motorvejen og gå derfra! Det er nok bedre at tage afkørsel 13 Sæby fra motorvejen og køre mod vest ad Ålborgvej og kort efter svinge mod nord ad Volstrupvej. Fortsæt gennem Volstrup og videre forbi Volstrup Kirke. Herefter hedder vejen Ousenvej. Den slår et sving mod øst og løber under motorvejen. Godt 500 m fra underkørsel af motorvej findes en lille holdeplads med nogle meterstore sten, der spærrer for videre færd med bil mod syd. Først følges asfaltspor ned mellem to søer. Følg derefter hjulspor venstre om pilebevoksning. Kæmpestenen ligger godt gemt under en pilebusk i en ung poppelbevoksning. Den er ikke nem at finde. En hjælp kan være, at stenen ligger 150 m vest for fyrrebevoksning og 50 m nord for skel mod dyrket mark. Eller brug GPS!

Vejen til kæmpestenen i Volstrup Sogn begynder ved Ousenvej, 500 m øst for hvor Ousenvej føres under Frederikshavnmotorvejen. Ved indgangen til den nedlagte grusgrav står skilte, der fortæller om MTB forbudt, fiskeri forbudt, og at hunde skal holdes i snor. Men der er ingen adgang forbudt-skilte. Skiltet, der påbyder hund i snor, inviterer til, at her må du gå en tur i den gamle grav med sø og krat. Arealet ser ud til at blive brugt til jagt. Det er muligt, området indimellem lukkes af, hvis der er jægere på spil.