Kæmpesten Sæbygård Skov

Kæmpesten Sæbygård Skov

Med kæmpestenen i Sæbygård Skov har du på fornemmelsen kun at se toppen af isbjerget. Den udvider sig næsten hele vejen rundt ved mødet med skovbunden.

Stenen er sprækket og furet. Den største sprække er opfyldt med beton og mindre sten. Først sprækket og siden føjet sammen symboliserer – nok tilfældigt, men alligevel meget fint – Danmark før og efter 1920, som Genforeningsstenen på toppen skal minde os om.

Kæmpestenen i bunden består af granit med korn så små, at en lup med fordel kan bruges for at se bjergartens enkelte mineraler. Mindestenen på toppen består derimod af gnejs med udtrukne feldspatkorn så store og rødbrune som labre larver.

Geologi

Kæmpestenen i Sæbygård Skov er helt dækket af lav og mos. Vil du se bjergarten, må du vippe skovtørven til side og vaske jord af med vand og en børste. Så vil du opdage en rødgrå homogen mellemkornet bjergart med mineralkorn 1 til 2 mm store. Med lup kan du skelne granittens mineraler, som her er bleg rød kalifeldspat, hvidlig plagioklas og grå kvarts. Mørke mineraler er hovedsagelig biotit. Kalifeldspat, plagioklas og kvarts i omtrent lige store dele klassificerer bjergarten som en granit eller mere præcist en biotit-granit.

Genforeningsstenen på toppen er anderledes tydelig i sin mineralsammensætning. I den ser du rødbrune centimeterstore kalifeldspatkorn trukket aflange til gnejsens karakteristiske stribede fremtoning. Indimellem ses mindre korn af gullig plagioklas og sorte bånd med biotit.

Østvendsyssels Grand Canyon

Kæmpestenen stikker op i en terrasseflade langs Sæby Å. Landskabselementets terrasseflader dannes ved vandaflejring og karakteristisk for terrasseflader er derfor, at de er flade og vandrette. Stenen må derfor på et tidspunkt have stået som et skær i Sæby Å, da denne flød højere i terrænet. Nutidens dybt nedskårne ådal med de stejle skrænter og Sæby Å i bunden kan med lidt god vilje kaldes Østvendsyssels Grand Canyon. De har fælles geologisk historie: De to erosionsdale er begge skåret dybe og står særlig skarpt, fordi vandets erosion har formået at holde trit med samtidig landhævning.

Tekst på Kæmpesten Sæbygård Skov
Foto: Henrik J. Granat

Kulturspor

En større gennemgående sprække i stenen er fyldt med beton og mindre sten for at understøtte, at mindestenen er til minde om Genforeningen i 1920, da Sønderjylland igen blev dansk. På stenen står: "THI SOM AARENE RANDT, SAAS DET BAANDENE BANDT". Øverst på stenen står "1864", for at vi ikke skal glemme året, hvor Danmark måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holstein og Lauenborg efter at have tabt 2. Slesvigske Krig til Preussen og Østrig.


 


 

Feltbeskrivelse og tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Bjergartsbestemmelse: Thomas F. Kokfelt og Henrik J. Granat, begge GEUS

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 68.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 68.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 78.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 273 sider plus kort. Side 162.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112.

Foto: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Sæbygård Skov

Stenen måler 10 m i omkreds langs jordoverflade. Den er 1,3 m høj, 3,7 lang og 2,8 bred. Den udvider sig tilsyneladende under terræn på alle sider undtagen halvanden meter, hvor siden går lodret i jorden. Den synlige del af stenen anslås at veje knap 20 tons.

Ifølge overleveringen vender stenen sig, når der bages i Mernhavegård. Mernhavegård ligger skjult i skoven nord for Kildevej, som er nærmeste vej til kæmpestenen i Sæbygård Skov.

Besøg Kæmpesten Sæbygård Skov

Kæmpesten Sæbygård Skov befinder sig i Sæbygård Skov, Volstrup Sogn, Frederikshavn Kommune. Sæby med Sæbygård Skov ligger i Vendsyssel ved Kattegatkysten mellem Frederikshavn og Aalborg. Kildevej løber mod vest fra Frederikshavnsvej, der forbinder Sæby centrum med den store Ålborgvej 180. Kildevej fører dig ind i skoven og forbi det lige nu ikke fungerende kaffe- og forlystelsessted Skovlyst fra 1881 til en P-plads med udsigt til en håndfuld tennisbaner. Herfra er der en gåtur på 200 m ad skovsporet bag bommen og højre om tennisbanerne. Stenen ligger under gamle bøgetræer ved en slugt ned mod Sæby Å.

Sæbygård Skov er privat skov. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs mere om adgang til private skove.