Kollerupstenen

Kæmpestenen ved Kollerup

Mangen en nybagt student er givetvis blevet fotograferet med roser i hånd og hue på hovedet foran Kollerupstenen. Den store sten står opstillet på højkant som en bautasten ved sydgavlen til Fjerritslev Gymnasium.
Stenen består af Bohuslen-granit og kan dermed bruges som ledeblok, idet vi kender ruten for den rejse, indlandsisen tog den med på. Bohuslen ligger ved Sveriges vestkyst ikke så langt fra grænsen til Norge.

Geologi

Kollerupstenen består af Bohuslen-granit, der findes som faststående grundfjeld i Bohuslen ved Sveriges vestkyst tæt ved grænsen til Norge. Granitten kendes let på det mellemkornede, homogene rosarøde udseende. Genkendelighed og et lille afgrænset oprindelsessted betyder, at Bohuslen-granit kan bruges som ledeblok. Den blev bragt fra svenskekysten til Hanherred med Nordøstisen, der nåede Hovedstilstandslinjen for 23.000 til 20.000 år siden. Stentypen findes på de nørrejyske strande sammen med Rhombeporfyr og Larvikit, der også er ledeblokke.

Sydvestsiden af Kollerupstenen er glatsleben og isskuret i stenens længderetning.

Kollerupstenen har en søster på Læsø i Store Pigesten, der også består af Bohuslen-granit.

Kollerupstenen stående
Foto: Henrik J. Granat, GEUS

Fundhistorie

Kæmpestenen lå gemt under overfladen på en mark ved Kollerup. Den daværende gårdejer Jørn Stephansen vidste godt, den lå der, men det var først i forbindelse med kabelarbejde, den blev gravet fri.

Så fik den lov at ligge synligt nogle år i vejkanten ved Svinkløvvej sammen med en mindre sten. Den fangede daværende inspektor ved Fjerritslev Gymnasium Olfert Andreasens interesse. Han var mellemmand, da stenen blev købt for et symbolsk beløb. Med sponsorstøtte fra Nordjyllands Amt, Egnsbank Han Herred og entreprenør Chr. Guldhammer blev stenen flyttet fra Svinkløvvej til Fjerritslev Gymnasium den 10. november 1998.

Flytningen forløb planmæssigt. En kran løftede stenen fra vejkanten op på en blokvogn. Ved gymnasiet løftede en anden og større kran stenen på plads foran de mange tilskuere. Daværende rektor Henning Galmar nåede lige at kaste en mønt under stenen, for ”at give fremtidens geologer noget at forske i”.  Stenen blev afbalanceret og støbt fast og har siden stået som vartegn på en brostensbelagt plads tæt ved indgangen til Fjerritslev Gymnasium.

Den lille af de to sten i vejkanten fik lov at blive og står i dag på østsiden af Svinkløvvej godt 150 m nord for Kollerup Kirke.

Stenens størrelse

Kollerupstenen blev løftet fri af en kran på en mark ved Kollerup. Kranføreren oplyste dengang målene 6,5 x 5,0 x 2,5 m og en vægt på 27 tons.

Der må have været noget galt med den tommestok, han brugte. Efter opstilling ved Fjerritslev Gymnasium blev stenen målt igen, og denne gang blev målene 2,5 bred, 2,3 dyb og 3,5 høj. Bruges de tal i formlen for en ellipsoide og ganges med en vægtfylde på 2,7 g/cm3, bliver vægten af stenen 28 tons. Da stenen blev løftet på plads ved gymnasiet, viste kranens elektroniske vægt 24 tons.

Kollerupstenen vejer et sted mellem 24 og 27 tons.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de – Schweden – Gesteinsliste – Bohuslän-Granit https://skan-kristallin.de/schweden/gesteine/gesteinsdarstellung/granitoide/bohuslaen/bohuslaentext.html

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 72.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschriebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Stein nr. 72.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 2.

Aalborg Stiftstidende (11/11 1998): Istiden blev sat godt på plads, Fjerritslev Gymnasium fik en ledeblok på 24 ton placeret som udsmykning ved sydgavlen. Af N.C. Arildsen, side 66.

Fjerritslev Avis (10/11 1998): Flyttedag for 27 tons granit, side 9.

Fjerritslev Avis (7/11 1998): 27 tons kunst til gymnasiet, Granitblok fra Kollerup bliver nyt vartegn i Fjerritslev, side 5.

Henrik J. Granat, GEUS

Udforsk stenen

Læs mere om Kollerupstenen.

Stenen har navn efter byen Kollerup, hvor den er fundet. Efter opstilling ved Fjerritslev Gymnasium har den imidlertid fået det uofficielle navn Einstein af gymnasiets kvikke elever.

Pigstenene omkring træerne på pladsen foran gymnasiet er tydeligvis lokale sten. Her findes adskillige rhombeporfyrer og sten af larvikit.

Skulpturen Fuglen, der også er en del af udsmykningen foran gymnasiet, består af svensk basalt.

Besøg Kollerupstenen

Kollerupsten kan findes i Fjerritslev, Kollerup-Fjerritslev Sogn, Jammerbugt Kommune. Der er fri adgang til Kollerupstenen på offentlig plads ved sydgavlen til Fjerritslev Gymnasium. Ved gymnasiet findes også en p-plads.

Fjerritslev ligger i Hanherred mellem Limfjorden og Jammerbugten. Kollerupstenen står ved Fjerritslev Gymnasium på Skovbrynet, 9690 Fjerritslev.