Kæmpesten Avnsø

Kæmpesten Avnsø

Natur og kultur mødes ved Avnsøs kæmpesten. Nordfor rejser de mægtige Bjergsted Bakker sig lige så højt, som grusgravsområdet Stenrand er dybt. Syd for stenen ligger fredede Avnsø Gamle Kirke, hvor kalkmalerier fortæller den grusomme historie om Sankt Katharina, der hudflettes, fængsles, reddes fra marterhjulet, men alligevel halshugges til sidst.
Midt mellem disse yderpunkter ligger en kæmpesten i granit med enkelte usædvanligt store og veludviklede korn af mineralet plagioklas.

Geologi

Stenen består af en lys mellem- til grovkornet granit. Bjergarten er isotrop, hvilket betyder, at den ikke udviser tegn på foliation (stribning), der er karakteristisk for gnejs.

  • Lys rødlig alkalifeldspat (55%)
  • Grålig plagioklas (20%)
  • Mørk grå kvarts (20%)
  • Sort biotit (5%)

Bjergarten er svagt porfyrisk, idet de fleste korn har samme størrelse på knap 5 mm. Heri ses enkelte større tabulære plagioklaskorn (megakryster) op til 2x3 cm, der er omvokset af smalle lyse alkalifeldspatrande. Der ses også enkelte større rødlige megakryster af alkalifeldspat ligeledes op til 2x3 cm. I et enkelt plagioklaskorn fundet på sydsiden mellem brændenælder og brombærranker er det muligt at se de tvillingelameller, der karakteriserer mineralet plagioklas, og som ellers kan være svære at erkende på mindre mineralkorn.

Sagn

I Thorkild Gravlunds Herredsbogen om Sjælland fra 1926 står at læse: ”Mod Løve Herredsgrændsen staar øst for Avnsø Kirke en kæmpekastet Sten, fra Bjærgsted Banker, og Stenen i Bredevang udfor Holmstrup.Stenen i Bredevang må være Pandekagestenen i Bredevang Skov syd for Holmstrup.

Kæmpesten Avnsø
Foto af Thomas F. Kokfelt

Kæmpesten Avnsø og Henrik granat

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat og Thomas F. Kokfelt, begge GEUS

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 55.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 55.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 58.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 83.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 394.

Gravlund, T. (1926): Herredsbogen, Sjælland. H. Aschehoug og Co. København, 158 sider. Side 140.

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpestenen Avnsø

Stenen har form som en aflang ryg, der er skåret af i enderne. Længde og bredde måler 4,1 x 2,5 m, hvor stenen møder terrænoverfladen. Den er 1,2 høj i sydenden mod vejen og blot 0,7 i nordenden. Der gemmer sig mere under overfladen. Vægten af den synlige del anslås til 15 tons.

Ifølge Fund og Fortidsminder er stenen blevet fredet i 1937 eller senere. Kæmpestenen er også sat på det fredelige Danmarkskort

Besøg stenen

Avnsø Gamle Kirke

Avnsø med Avnsøgård og Avnsø Gamle Kirke ligger i Vestsjælland mellem Svebølle og Jyderup nord for Tissø. Stenen ligger få hundrede meter nord for søen Avnsø og få hundrede meter nordøst for Avnsø Gamle Kirke. Fra syd og vest kommer du til Avnsø ad Avnsøgårds Allé fra Svebølle og Gammel Svebølle. Fra nord skal du bevæge dig ad grusvejen Bjergsted Bakker fra den store rundkørsel på rute 23 mellem Jyderup og Kalundborg. Grusvejen løber mellem de imponerende Bjergsted Bakker og det enorme grusgravsområde Stenrand, og tager dig forbi flere kæmpesten fundet i grusgraven. Der findes p-plads ved Avnsø Gamle Kirke.

Avnsøs kæmpesten ligger på et privat areal, der sandsynligvis hører til Avnsøgård. Den ligger kun få meter fra grusvejen Bjergsted Bakker. Arealet er ryddet for krat for nylig, så det er nemt at overskue stenen fra vejen. Så længe arealet ikke er hegnet, og der ikke går dyr, må det være tilladt at gå helt hen til stenen om dagen fra kl. 6 til solnedgang.

 

Adgangsregler i det åbne land finder du ved at klikke her.