Gubstenen

Gubstenen ligner et overskåret rundstykke på højkant. Hvor meget, der findes under overfladen, vides ikke. Den er kastet af en trold eller heks mod Ubby Kirke og bærer kæmpens kradsemærker. Gubstenen består af grovkornet rød granit.

Gubstenen består af rød grovkornet granit, hvor rød kalifeldspat er altdominerende. Feldspatkornene er 1-2 cm store. Granitten er homogen, men Gubstenens overskårne fremtydning skyldes muligvis, at granitten har været gennemskåret af andet bjergartsmateriale.

Istiden

Både Asnæs og Røsnæs er randmorænestrøg dannet af Bælthav Isstrømmen i slutningen af sidste istid. Isfremsstødet kom fra egnene omkring Østersøen, og derfor kan stenens oprindelsessted muligvis søges i det granitiske grundfjeld der.