Dyrestenen

Dyrestenen

Dyrestenen ligger på åben mark syd for Kalundborg. Den består af rød granit og er stor og flad med omtrent 30 kvadratmeter overflade. Ifølge sagnet er den kastet af en trold fra Røsnæs. Indlandsisen kan jo også have bragt den med fra Østersøens granitiske grundfjeldsområder. Vi ved ikke, hvor meget kæmpestenen gemmer under overfladen, men det er ikke usandsynligt, at Dyrestenen hører til blandt Sjællands største sten – måske den største!

Geologi

Dyrestenen består af rød mellemkornet granit med en svagt udviklet lagdeling bestående af rød feldspat, hvid plagioklas og grå eller glasklar kvarts. Sine steder ses op til 5 cm store teglrøde feldspatkorn med tydelige spalteflader.

Både Asnæs og Røsnæs er randmorænestrøg dannet af Bælthav Isstrømmen i slutningen af sidste istid. Isfremstødet kom fra egnene omkring Østersøen, og derfor kan stenens oprindelsessted muligvis søges i det granitiske grundfjeld der.

Stenens størrelse

Længde og bredde blev målt vandret hen over ryggen på kæmpestenen til 6,6 x 5,2 m. Omkredsen blev bestemt med målebånd til 19,0 m målt lige over terræn. Højden over det omliggende terræn måler 1,7 m. En beregning af stenen efter ydre mål som en omdrejningsellipsoide af det, vi kan se, giver en volumen på 30 kubikmeter og en vægt på 82 tons.

Dyrestenen er stor! Man kan sagtens forestille sig, at der gemmer sig lige så meget under overfladen. Viser stenen sig at være 3 m høj, hører den lige akkurat til blandt Danmarks 10 største kendte sten på land, og Sjælland kan dermed generobre en plads på kæmpestenenes top-10-liste

Laver og mosser

Gule, lysegrå, olivengrønne og brune laver dækker det meste af stenens overflade. De to hvide plamager på billedet er sne.

Kulturspor

Dyrestenen har en del fordybninger på sin store, flade overside. Der er muligvis tale om skåltegn.

Trolden fra Røsnæs

Dyrestenen er ifølge sagnet kastet af en trold i Olsbjerg på Røsnæs efter Rørby Kirke. Det var den samme trold eller kæmpe, der kastede Sortenstenen, så den nu ligger i vandet på Nordsiden af Asnæs.


 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 19.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer Danmarks største sten? Geologisk Nyt 1997/3, side 6.

 

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 81.

Nielsen, A.V. (1991): Store sten i Danmark. DGU-information 1991/2, side 1-3.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 142.

Fotos: Henrik J. Granat

Fredning af stenen

Stenen er blevet fredet i 1937 eller senere. Læs mere på Fund og fortidsminder.

Besøg Dyrestenen

Dyrestenen kan findes i Årby Sogn, Kalundborg Kommune. Stenen ligger på privat dyrket mark uden offentlig adgang. Dyrestenen ligger tæt ved Slagelsevejen (vej 22) mellem Kalundborg og Slagelse. Nord for Årby og nordvest for Rørby. Du kan se stenen mod syd fra P-pladsen mellem husnummer 254 og 256. Vil du hen til den, må du gå omtrent 100 m over privat dyrket mark.