Dyrestenen

Dyrestenen

Dyrestenen ligger på åben mark syd for Kalundborg. Den består af rød granit og er stor og flad med omtrent 30 m2 overflade. Ifølge sagnet er den kastet af en trold fra Røsnæs. Men Indlandsisen kan jo også have bragt den med fra Østersøens granitiske grundfjeldsområder.

Dyrestenen består af rød mellemkornet granit med en svagt udviklet lagdeling bestående af rød feldspat, hvid plagioklas og grå eller glasklar kvarts. Sine steder ses op til 5 cm store teglrøde feldspatkorn med tydelige spalteflader.

Dyrestenens oprindelse

Både Asnæs og Røsnæs er randmorænestrøg dannet af Bælthav Isstrømmen i slutningen af sidste istid. Isfremstødet kom fra egnene omkring Østersøen, og derfor kan stenens oprindelsessted muligvis søges i det granitiske grundfjeld der.

Laver og mosser

Gule, lysegrå, olivengrønne og brune laver dækker det meste af stenens overflade.

Kulturspor

Dyrestenen har en del fordybninger på sin store, flade overside. Der er muligvis tale om skåltegn.

Dyrestenen på åben mark

Foto: Henrik J. Granat

Trolden fra Røsnæs

Dyrestenen er ifølge sagnet kastet af en trold i Olsbjerg på Røsnæs efter Rørby Kirke. Det var den samme trold eller kæmpe, der kastede Sortenstenen, så den nu ligger i vandet på Nordsiden af Asnæs.


 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Henrik J. Granat, GEUS

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 19.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer Danmarks største sten? Geologisk Nyt 1997/3, side 6.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 81.

Nielsen, A.V. (1991): Store sten i Danmark. DGU-information 1991/2, side 1-3.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 142.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere omkring Dyrestenen

Dyrestenen har en længde på 6,6 m, en bredde på 5,2 m og stenens højde er på 1,7 m. En beregning efter ydre mål, som kugle og som omdrejningsellipsoide giver en vægt omkring 150 tons.

Besøg Dyrestenen

Dyrestenen kan findes i Årby Sogn, Kalundborg Kommune. Stenen ligger på privat dyrket mark uden offentlig adgang. Dyrestenen ligger tæt ved Slagelsevejen (vej 22) mellem Kalundborg og Slagelse. Nord for Årby og nordvest for Rørby. Du kan se Stenen mod syd fra P-pladsen mellem husnummer 254 og 256. Vil du hen til den, må du gå omtrent 100 m over privat dyrket mark.