Top-10 kæmpesten i Danmark

Udforsk og få overblik over de 10 største kæmpesten i Danmark, vi har kendskab til på land. De bornholmske kæmpesten måles efter en anden og større målestok, men kom alligevel med på top-10-listen i august 2019. Listen opdateres i takt med, at nye kæmper opdages, og eksisterende kæmper undersøges.

1 – Dammestenen

Hesselager (Østfyn)

Dette er Danmarks største kendte sten på land. Den vejer anslået 1200 ton. Den er så stor, at kong Christian den VIII lod den udgrave på den nordøstlige side, angiveligt for at afklare, om der var tale om faststående grundfjeld. På trods for sin størrelse skulle Dammestenen ifølge sagnet være kastet af en dame fra Langeland. Det betvivles dog i andre sagn, der mener, at stenen voksede efter landingen, når den lugtede nybagt brød.

Læs mere om Dammestenen

2 – Mørupstenen

Herning

Mørupstenen er Jyllands største sten. Dens flade overside er som et mindre stuegulv, men du ser kun toppen af isbjerget. En højde på 6 meter er bestemt med geofysiske metoder.

Mørupstenen består af larvikit, der findes som faststående fjeld ved Larvik i Sydnorge. Rejseruten med indlandsisen Larvik til Herning er dermed indiskutabel. Det er dog stadig usikkert, om kæmpestenen foretog rejsen under sidste istid eller næstsidste istid.

Læs mere om Mørupstenen

3 – Elverhøj

Bornholm

6,5 meter høj og med en hule under er Elverhøj Bornholms største løse vandreblok. Målt på en national skala snupper den en tredjeplads med sine anslåede 430 tons. I stenalderen boede der folk under kæmpestenen. Og de har boet lige i vandkanten, for dengang stod havet otte meter højere end i dag. Stien frem til kæmpestenen går på rullesten fra det fortidige hav.

Læs mere om Elverhøj

4 – Høvængestenen

Nysted (Lolland)

Høvængestenen er Lollands største sten. Den stikker to meter op over det flade terræn, og den skulle efter sigende nå 2,5 meter under terræn. Dermed får den en fjerdeplads blandt Danmarks kendte kæmpesten, hvis ellers tallet for den skjulte del af stenen er korrekt. Den ligger der for noget, fortæller sagnet! Højfolket skulle have hentet den i Maribo Sø og lagt den over en skat. Geologerne mener, den oprindelig stammer fra Småland, hvor de røde Smålandsgranitter findes som fast fjeld.

Læs mere om Høvængestenen

5 – Dybbølstenen

Sønderborg

Dybbølstenen er Sønderjyllands største sten og måler 25 m i omkreds. Og så har den endda været væsentlig større, idet flere stykker er sprængt af og brugt til fundamentssten. Historierne fortæller, at der er blevet holdt bal på kæmpestenen, og at den var så stor, at en hestevogn kunne vende på den.

Læs mere om Dybbølstenen

6 – Lundestenen

Lolland

Der er ikke offentlig adgang til Lundesten, men efter aftale med ejeren er det muligt at se den. Stenen skulle være lige så stor under som over jordoverfladen, og hvis det er rigtigt, så vejer Lundestenen 185 tons og lander på en sjetteplads blandt Danmarks største sten.

Læs mere om Lundestenen her

7 – Hundborgstenen

Thy

Hundborgstenen blev delvist frigravet i 1938 med skovl og spade! Efter en afvist fredningsansøgning blev den dækket til igen, men aldrig glemt blandt folk i omegnen af Hundborg. Fredag den 14. juni 2019 blev kæmpen frigravet igen. Denne gang med gravemaskine. Hundborgstenen blev laserscannet nogle dage efter frigravning. Størrelsen blev opgjort til 60,4 kubikmeter, hvilket giver Thys kæmpesten en vægt på 163 tons. Den snupper således en syvendeplads blandt Danmarks kendte kæmpesten.

Læs mere om Hundborgstenen her

8 – Tøveldestenen

Møn

Hjelm Bugts største sten – Tøveldestenen – er så stor, ”at Heste og Vogne kan holde paa den” ifølge en beretning fra 1851. Nu til dags kommer nok hverken heste eller vogne ud til den, for den ligger 80 m fra land på ca. 1,5 m vand. Så der skal svømmes eller sejles, hvis du vil tæt på kæmpen.

Læs mere om Tøveldestenen

9 – Bobbestenen

Bornholm

Møllerlyngens kæmpe! Bobbestenen er en af de største løse blokke på Bornholm. Med stenbrud på flere sider kan det undre, at Bobbestenen undgik hammer og kiler og ikke blev kløvet til kantsten. Måske skyldes det 'Bobba', der efter sigende skulle bo under stenen. Bobba er det bornholmske ord for en bøhmand eller bussemand, som vi alle med fryd blev skræmt af som børn. 

Læs mere om Bobbestenen

10 – Dynen

Frederikshavn

Den mægtige sten ved Krudttårnet i Frederikshavn har længe nydt æren som Jyllands andenstørste sten. Nye oplysninger og beregninger viser, at den må se sig detroniseret til en fjerdeplads blandt de jyske kæmpesten.

Læs mere om Dynen

Har du spørgsmål?

Kontakt Henrik Jønsson Granat

E-mail: hjg@geus.dk
Telefon: 40340727

Læs mere om geologi, myter og adgang

Fordyb dig i kæmpestenenes fortællinger, og bliv klogere på de store stens ophav i Danmark.

Du kan her læse om både Kæmpestenenes geologi, deres sagn og myter og om adgangen til de store sten.