Dybbølstenen

Dybbølstenen

Dybbølstenen er Sønderjyllands største sten og måler 25 m i omkreds. Og så har den endda været væsentlig større idet flere stykker er sprængt af og brugt til fundamentssten. Historierne fortæller, at der er blevet holdt bal på stenen, og at den var så stor, at en hestevogn kunne vende på kæmpestenen.

Dybbølstenen er temmelig overgroet med laver. Men det er alligevel muligt at se, at kæmpestenen består af flere forskellige magmatiske bjergarter. Størstedelen er finkornet og rødlig. Spidsen derimod består af grovkornet granit.

Dybbølstenen ligger på en randmoræneryg, der blev presset op af Bælthav Isstrømmen, der kom fra øst for 18.000 til 17.000 år siden.

Barnestenen

Dybbølstenen kaldes også Barstenen, hvilket muligvis kommer fra Barnestenen, idet det hed sig, at de små børn kom fra den.

Kastet af kæmper

Sagnene er talrige: Dybbølstenen er kastet af en kæmpe eller kæmpekvinde fra Als mod fjender, en utro elsker, kirken i Sundeved eller Broager Kirke.

Dybbølstenen har talrige sprænghuller og omkringliggende afsprængte stykker

Kulturspor

I stenen ses talrige sprænghuller og omkringliggende afsprængte stykker. Det betyder at Dybbølstenen har været betydeligt større, før nogen prøvede at sprænge den til skærver.


 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Tekst: Henrik J. Granat og Bente Fyrstenberg Nedergaard, GEUS.

www.strand-und-steine.de – Gesteine - Findlinge

Groth, L. (2013): Store sten i Danmark. Forlaget Meloni, 1. udgave, 1. oplag. Fokus-serien. 32 sider.

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af et danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, pp. 1–13.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 17.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer landets store sten? Geologisk Nyt 3/97.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 262.

DGF (1947): Ekskursionsbeskrivelse. Medd. Dansk Geol. Foren. 11, side 231-232.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 54, 79 (billede), 344-347.

Madsen, V.: Trap Danmark IX

Fotos: Bente Fyrstenberg Nedergaard

Udforsk stenen

Læs mere om Dybbølstenen

Dybbølstenen måler 8,8 x 6,7 m og er mere end 2,7 m høj. Beregnet som ellipsoide vejer stenen knap 250 ton.

Besøg Dybbølstenen

Dybbølstenen kan findes i Dybbøl Sogn, Sønderborg Kommune. Stenen er offentlig tilgængelig på et lille åbent område i et parcelhuskvarter.

Kør mod Sønderborg ad den gamle Flensborg Landevej, videre ad Dybbøl Banke. Der hvor Dybbøl Banke skifter navn til Dybbølgade, drejer man til venstre ad Dybbølsten, og kører ca. 250-300 m frem. Stenen ligger på venstre side af vejen op ad en lille skråning.