Grønmarksstenen

Grønmarksstenen
Foto af: Bente Fyrstenberg Nedergaard

Grønmarksstenen ligger som en af vores største strandsten i strandkanten udfor Grønmark på Kegnæs med udsigt over Hørup Hav.

Grønmarksstenen er af en bjergart af båndet gnejs.

Stenen måler 5,5 m i længden, 3,8 m i breden og 2,4 m i højden. Beregnes Grønmarksstenen som en ellipsoide vejer den omkring 70 ton.

Grønmarksstenen

Foto: Bente Fyrstenberg Nedergaard

Jættekvinder og troldmænd

Der er flere sagn om Grønmarksstenen:

En jættekvinde, som boede på Klintinghøj, lagde stenen i et stykke tøj af forklædet, som hun benyttede som slynge, for at kaste den mod en medbejler, der boede på Kegnæs. Slyngen brast og stenen faldt ned på stranden.

Et andet sagn går på, at en heksekvinde eller troldmand fra Hørup blev så vred over byggeriet af Kegnæs Kirke, at hun ville forsøge at hindre fuldførelsen. Hun to da en vældig sten og kylede den i sit hosebånd efter kirken. Den nåede ikke så langt. Den faldt ved Grønmark, hvor den ligger endnu. Hørup Kirke, stenen og Kegnæs Kirke ligger i en ret linje, så sigtet har været godt nok, men kræfterne rakte ikke til at kyle den så langt.

Grønmarksstenen gennemskæres af flere lyse omtrent parallelle bånd. I baggrunden ses Hørup Hav og Als. Foto af Henrik J. Granat.

 


 

Henrik J. Granat og Bente Fyrstenberg Nedergaard, GEUS

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 21.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 21.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 44.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 273 sider plus kort. Side 263.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 248

Foto af Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Grønmarksstenen

Besøg Grønmarksstenen

Grønmarksstenen kan findes i Kegnæs Sogn, Sønderborg Kommune, hvor der er offentlig adgang langs Danmarks kyster.

Fra Sønderborg kør mod Kegnæs, og fortsæt op gennem Kegnæs ad Nørre Landevej. Drej til højre mod Grønmark og fortsæt lige ud ad første asfaltvej og derefter markvej ned til kysten. Drej til venstre og kør et par hundrede meter til en lille P-plads. Fra P-pladsen går du tilbage i strandkanten eller ad hjulspor få hundrede meter til stenen. Billedet viser Grønmarksstenen set fra P-pladsen.