Hostrupkratstenen

Kæmpesten Felsted

Hostrupkratstenen ved Felsted har egen varedeklaration. Dens geologiske historie står mejslet i granitten, som den store sten består af. Stenen blev flyttet omtrent 10 meter i 1935, fordi den lå i vejen for vejbyggeri.

Geologi

Hostrupkratstenen består af rød granit og har målene 5 x 2 x 3,5 m. Beregnet som ellipsoide vejer stenen ca. 50 tons.

I stenen findes indhugget et digt af den sønderjyske forfatter Marcus Lauesen (1907-1975). Det fylder det meste af stenens flade side, der har front mod vejen. Digtet fortæller stenens geologiske historie:

Isbræen sled mig af nordfjeldets tinde
Vikled mig ind i sit hvide klæde
Slæbte mig langt på sin stærke slæde.
Og lagde mig her som et navnløst minde
om lunet som skabte af hav ler og grus,
den gode ager til Danmarks hus.


 


 

Henrik J. Granat og Bente Fyrstenberg Nedergaard, GEUS.

Karlsen, E. (2002): Endnu en kæmpesten. Geologisk Nyt 3/02, side 26.

Fotos: Bente Fyrstenberg Nedergaard

Besøg Hostrupkratstenen

Hostrupkratstenen ligger i Felsted Sogn i Aabenraa Kommune, hvor der er offentlig adgang.

Kæmpestenen ligger ved hovedvejen mellem Sønderborg og Åbenrå (Sønderborgvej, rute 41) ved en mindre rasteplads et par kilometer fra Felsted.