Studene

Studene

Studene ligger tæt i Sæne Bugt. men evigt adskilt, mens skibene mødes og skilles i Bornholmsgattet som billeder på fragmentarisk kærlighed.
Solen går ned hver aften mellem de to kæmpesten ved klippekysten lige syd for Hammerhavn. Særligt betagende tager solnedgangen sig ud en klar og stille midsommeraften. Hylden dufter i skumringen, så længe solen spreder lys over havet. Kaprifolien overtager, så snart solen når helt under kimingen. Tag en ven eller veninde med til den stenede strand og betragt det betagende. Sådan en aften er magisk. Alt kan ske!

Geologi

På baggrund af meget små algefri pletter på kæmpestenene i vandkanten ser det ud til, at begge sten består af Hammer-granit. Både den sydlige og nordlige af Studene består af en rødlig grå, mellemkornet og homogen granit. Den sydligste af Studene har sorte mineralhobe trukket aflange. Den nordlige af Studene indeholder færre sorte mineralhobe, og disse er mere cirkulære.
Fra nærliggende Moseløkken Stenbrud kender vi den omtrentlige mineralogiske sammensætning af Hammer-granit:

  • 40% kalifeldspat
  • 20% plagioklas
  • 30% kvarts
  • 10% mørke mineraler

Bornholms nordligste spids, Hammeren, består af Hammer-granit, men granittypen strækker sig længere mod syd til en linje fra Vang på vestkysten til et sted mellem Allinge og Sandkås på østkysten af Nordbornholm.

Hammer-granit hører til de yngre grundfjeldsbjergarter på Bornholm med en alder på omkring 1,4 milliarder år.

Foto: Henrik J. Granat

Stenenes størrelse

Den sydligste af de to Stude måler 5,5 x 3,5 x 3,0 m. Den nordligste måler 5,5 x 4,0 x 2,7 m. Anslået vægt for begge ligger i omegnen af 80 tons.

Turistture

Om sommeren sejler turisterne forbi i små træbåde på vej til og fra klippekysten under Hammershus og Danmarks største fuglefjeld. På turistturene kommer du ind i 'Den Våde Ovn' og forbi Løvehovedet, Kamelerne og 'Den Tørre Ovn'.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Hammer-Granit

Hansen, F. (2010): www.367ture.dk, 367 ture i Bornholms natur: Hammerhavn – Sæne havn.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-31 og 67.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 12-17 og 44-46.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider + kort. Side 117.

Stub-Jørgensen, C. (1959): Vandreblokke på Bornholm. Jul på Bornholm, Colbergs Eft. Bogtrykkeri, Rønne. Side 4-9.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 169.

Den sydlige af Studene

Den nordlige af Studene
Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenene

Læs mere om Studene

Fund og fortidsminder

Studene og stranden, de ligger ud for, hører akkurat ikke til det fredede område Hammershus og Slotslyngen. Men beskrivelsen af fredningen indeholder mange oplysninger om området. Se Det fredelige Danmarkskort.

Navnet kommer af ligheden med et studespand.

Studene skulle ifølge folkeoverleveringen vende sig, når de lugter brød. Og så er de – som mange andre sten på Bornholm – kastet af en troldkælling fra Skåne.

Besøg Studene

Studene ligger i Sæne Bugt, Allinge-Sandvige Sogn, Bornholm. Der er offentlig adgang døgnet rundt langs Danmarks kyster. De to kæmpesten ligger få meter ude i vandet. Ved lavvande og på de få dage med havblik er det muligt at vade hele vejen rundt og se stenene fra alle vinkler. Du kan også nyde synet af Studene på afstand fra de to bølgebrydere til Hammerhavn.

Studene ligger i Sæne Bugt ved Bornholms vestkyst mellem Slotslyngen og Hammerknuden umiddelbart syd for Hammerhavn. Vejen til Hammerhavn hedder Sænevej, og den udspringer fra Langebjergvej mellem Hammershus Slotsruin og Sandvig.

Fra Hammerhavn findes en kyststi mod Hammershus og Vang. Ad kyststien når du efter 300 m i skov frem til Studene ved en storstenet strand. På stedet findes også en af Bornholms primitive kystlejrpladser. Her må teltes én nat mellem kl. 18 og kl. 10 uden særlig tilladelse.